V počastitev 27. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti

smo obhajali slovesnost z mašo za domovino,

v ponedeljek, 25. junija 2018,

ob 19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka).

Slavnostni govornik je bil župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, program pa so s petjem popestrili pevci Mešanega pevskega zbora Župnije Brežice

(zborovodkinja: Jelka Žnideršič).

Po uradnem delu je bila pogostitev in druženje ob lipi,

od leta 1991 posvečeni domovini.

 Organizatorji: Društvo 1824, Župnija Brežice in Občina Brežice.

Prireditev je podprla Občina Brežice.


PRAZNOVALI SMO ANTONOVO V BREŽICAH

https://drive.google.com/drive/folders/1zehJjwayHp8ZNyEjYxdEOmbQGODt31X3?usp=sharing

na povezavi si lahko ogledate fotogalerijo.

Minulo sredo, 13. junija, ko je godoval sv. Anton Padovanski, kateremu je bila posvečena nekdanja frančiškanska cerkev v Brežicah, smo imeli v organizaciji Župnije Brežice in Gimnazije Brežice svečano proslavo v počastitev skoraj 300-letnega delovanja frančiškanov pri nas (1659-1941).

Ob 17. uri je bil priložnostni kulturni program v avli Gimnazije Brežice, Trg izgnancev 14, ki so ga pripravili in zelo lepo podali izbrani gimnazijci pod mentorstvom prof. Nataše Šekoranja Špiler. Z glasbenimi točkami so program obogatili instrumentalisti, ki obiskujejo Glasbeno šolo Brežice. Na začetku programa je vse navzoče pozdravil ravnatelj Gimnazije g. Uroš Škof. S pozdravnimi besedami in vsebinsko so obogatili program tudi msgr. g. Stanislav Zore, OFM, ljubljanski nadškof in metropolit, v. d. direktorica Posavskega muzeja ga. Alenka Černelič Krošelj in domači župnik Milan Kšela. V program se je z izbranimi besedami vključil tudi g. prelat Alfonz Grojzdek, župnik v Krškem, ki je pred skoraj 70-imi leti bil eden prvih maturantov te ustanove. Vsebina svečanega programa je bila obogatena z zgodovinskimi podatki o delovanju frančiškanov v Brežicah, kakor tudi predstavljen lik frančiškovega brata sv. Antona Padovanskega. Med obiskovalci (vseh okrog 40) te svečanosti, ki je bila v vhodni avli Gimnazije Brežice (nekdaj prezbiterij – oltarni prostor nekdanje frančiškanske cerkve sv. Antona), je bil tudi pater dr. Mihael Vovk, OFM, ki je sedaj kaplan v svetišču na Sveti Gori nad Novo Gorico.

Ob 19.00 je imel v farni cerkvi sv. Lovrenca svečano sveto mašo in pridigo ljubljanski nadškof in metropolit msgr. g. Stanislav Zore, OFM. Somaševali so duhovniki iz okoliških župnij, in sicer g. prelat Alfonz Grojzdek, župnik v Krškem, pater dr. Mihael Vovk, OFM, g. Jože Pacek, župnik na Čatežu ob Savi, g. Janez Zdešar, župnik na Veliki Dolini, g. Roman Travar, CM, kaplan iz Dobove, g. Boštjan Prevc, nadškofijski tajnik in domači župnik Milan Kšela. Mašno daritev je z odličnim petjem obogatil naš cerkveni pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje in organistke Jelke Žnideršič.

Tako smo, hvala Bogu, doživeli zares duhovno bogato praznovanje Antonovega, kar je odraz neizbrisnega duhovnega pečata frančiškovega duha, ki je v Brežicah ostal kljub porušeni cerkvi sv. Antona in skoraj 70-letnemu molku o frančiškanih v Brežicah. Ob tej priliki je Društvo 1824 izdalo tudi brošuro »Dediščina brežiških frančiškanov«, za katero je gradivo zbral naš brežiški rojak, zgodovinar dr. Jože Škofljanec, računalniško oblikoval in obdelal pa Domen Prevejšek.
Blagoslov zimske kapele v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice, Velikonočni ponedeljek, 2. 4. 2018

Spoštovani gospod škof, dr. Stanislav Lipovšek, ordinarij naše celjske škofije, sobratje duhovniki, spoštovani gospod župan, dragi verniki!

Dovolite najprej pogled v bližnjo preteklost.

2. aprila 1989 je bila Bela nedelja (dejansko bela tudi zaradi sneženja) se pravi že druga velikonočna nedelja. Pri sveti maši ob 10. uri smo imeli krst deklice Simone, pri katerem je zadnjič sodeloval naš dolgoletni mežnar Zlatko Kovač. Še tisti večer ga je Bog poklical k sebi v starosti 79 let. Stara osnovna šola Brežice pa je samevala in žalostno propadala že od leta 1972. Moralo je preteči veliko Save in Krke, da so se po osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 družbene razmere toliko spremenile, da je župnija Brežice to starodavno stavbo iz leta 1824 po dolgotrajnih naporih in denacionalizacijskih postopkih dobila ponovno v svojo last. Začetki osnovnega šolstva segajo prav v prvo polovico 19. stoletja, ki so ga najprej vodili frančiškani. Prvo dvorazrednico, prednico sedanje stavbe, pa je gradil takratni brežiški župnik Ignacij Fuchs (1817-1848).

V tej starodavni stavbi, ki smo jo leta 2004 poimenovali 'Slomškov dom' (Slomšek je imel leta 1824 svojo novo mašo v Olimju), je po dolgoletni obnovi dobila novo vsebino in je v njej nastala tudi zimska kapela svetega Križa, kjer se že tretjo zimo zbiramo k svetim mašam med tednom. Kakor ste, g. škof,  na velikonočni ponedeljek 28. marca 2016 prišli v Brežice in blagoslovili obnovljeni objekt v celoti, vas sedaj prosimo, da nam še posebej blagoslovite tudi kapelo, ki je srce obnovljene stavbe. Kapela oziroma njena oprema je narejena in postavljena z veliko ljubeznijo, vero in občutkom domačnosti naših vernikov ter s pridihom tega, kar nam pomeni blaženi Anton Martin Slomšek. Ob tej priložnosti smo izdali zloženko, ki predstavlja nastanek in opremo kapele ter osebe, ki so kapelo načrtovale in oblikovale. To so gospod Martin Pavlovič, naš zvesti cerkveni ključar, ki je orehovo drevo oblikoval v podobo Križanega. Gospa Mihaela Prevejšek je s člani svoje družine v letu 2011 naredila načrte za daritveni oltar, ambon in ostalo opremo. Naslikala je tudi križev pot. Opremo za kapelo je izdelalo Mizarstvo Jože Kržan iz Bojsnega. Martin Pavlovič je za tem izdelal še kip Marije in bl. Antona Martina Slomška. Obnovo Slomškovega doma in nastajanje kapele je spremljal tudi brežiški župan g. Ivan Molan. Kronogram, ki se nahaja v kapeli je sestavil škof dr. Jože Smej, oblikovala Tanja Prevejšek, izdelal pa Franc Kelher iz Celja. Vsem Bog povrni.

 

S temi besedami je domači župnik na letošnji Velikonočni ponedeljek pozdravil vse navzoče in po slovesni škofovi sv. maši prosil g. škofa za blagoslov kapele in njene opreme. Ob navzočnosti Božjega ljudstva je g. škof z veseljem blagoslovil kapelo in se potem pridružil skupni mizi, ki jo je pripravila Gostilna Racman. Bogu hvala za krasen dan in vsem navzočim za sodelovanje. S tem dogodkom v naši župniji letos dodatno zelo lepo obhajamo Velikonočne praznike, ki trajajo do bele nedelje.KRIŽEV POT BREŽICE 2018Božična poslanica

BOŽIČNA POSLANICA

župnika v Brežicah Milana Kšele na predvečer Božiča 2017:


Pa tudi Jurij Žnideršič o postavljanju letošnjih jaslic v brežiški farni cerkvi Sv. Lovrenca.

Jaslice 2017


Na povezavi FOTOGALERIJE si lahko ogledate izbor fotografij iz letošnje ustvarjalne delavnice izdelave adventnih večkov, ki je bilo v Slomškovem domu Brežice, 2.decembra 2017

Adventni venčki

V soboto, 2. 12. 2017, so pod okriljem Društva 1824 in v okviru programa Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg že šesto leto zaporedoma potekale otroške adventne delavnice. Program sofinancira Občina Brežice.

Na delavnicah, ki so potekale v prostorih Slomškovega doma v Brežicah, so otroci v starosti do 15 let, pod vodstvom animatorjev, izdelovali voščilnice, okraske za jelko in adventne venčke. Izdelke so nato ponesli v svoje domove. Delavnic se je udeležilo 35 otrok. 
25. koncert KARITAS v Brežicah:

YouTube VideoBREŽICE, Viteška dvorana Posavskega muzeja

27. oktober 2017

Najprej lep pozdrav vsem, ki ste nocoj, 27. oktobra 2017, na večer pred jutrišnjim občinskim praznikom, prišli na svečano sejo Občinskega sveta Občine Brežice. Posebej pozdravljam gospoda župana Ivana Molana, ki nas je povabil na ta zares svečani dogodek. Vam gospod župan, kakor tudi vsem občanom in občankam čestitam za praznik Občine Brežice 28. oktober. V imenu vseh, ki smo danes postavljeni na svetilnik Občine Brežice, dobitnikov priznanj, nagrajencev in naju z gospo prof. dr. znanosti Tatjano Avšič Županc, ki sva po Vaši izbiri letos prejela naslov častne občanke in občana Občine Brežice, se iz srca zahvaljujem za to najvišje imenovanje.  

Dovolite, da v tem svečanem trenutku v besedi zahvale svoj nagovor in  razmišljanje naslonim na škofa, bl. A. M. Slomška, ki ima v  Trnju - novem delu mesta Brežice svojo ulico, ob farni cerkvi sv. Lovrenca, pa je iz zgradbe stare osnovne šole nastal  Slomškov dom, z naslovom Kržičnikova 2, Brežice. Da imamo Slomškov dom, se danes zahvaljujem vsem, ki ste v naših prizadevanjih sodelovali. Hvala Občini Brežice, ki je pred desetletjem in več, po takratnem županu gospodu mag. Andreju Vizjaku dala zeleno luč, da smo stavbo Stare osnovne šole, ki je v zgodovini bila v cerkveni lasti, spet dobili nazaj. Hvala našim vernikom za darove, s katerimi smo v 12-ih letih uspeli razpadajočo stavbo obnoviti do te mere, da sedaj že služi svojemu namenu. Župljani ste prispevali 70 % naložbe, država in Občina pa 30 %. Hvala zelo aktivnemu gradbenemu odboru, ki pod vodstvom g. Jožeta Kelharja požrtvovalno načrtuje in vodi vsa obnovitvena dela, ki se bodo še nadaljevala v prvem nadstropju in na podstrešju. Hvala Društvu 1824, ki ga je v prvem mandatu vodil gospod Filip Ferenčak, sedaj pa gospa Mojca Strašek Dodig pa tudi drugim skupinam v župniji, ki skrbijo za vsebino in programe dogodkov v pritličju lepo obnovljene stavbe. S  Slomškovim domom ima škof  Slomšek,  naš  glavni zavetnik Celjske škofije, tudi v Brežicah trajno obeležje.  

In takole nas med drugim nagovarja Slomšek: Ljudje bi radi imeli dobre čase. Za dobre čase je potrebno imeti dobre ljudi, kajti dobre ali žal tudi slabe čase si krojimo mi ljudje sami. Za dobre ljudi je potrebna dobra vzgoja. Za dobro vzgojo pa so odgovorne tri ustanove: družina, šola in Cerkev. Te tri ustanove naj družno, povezano sodelujejo. In imeli bomo dobre ljudi in dobre čase, z drugo besedo stanje duha bo v človeku kvalitetno, ker bo temeljilo na večnih vrednotah, božjih zapovedih, na Bogu. Če danes ugotavljamo, da so se občečloveške vrednote nekam izgubile, so se pač zato, ker gledamo samo po zemlji. Pozabili smo na vertikalo, bi rekli, zelo pomemben vzklik: Kvišku srca, na katerega pri sveti maši lepo odgovorimo: Imamo jih pri Gospodu. S tem preprostim stavkom povemo, da ima naša občečloveška in širše evropska pa tudi globalna kultura svoje korenine v krščanstvu, katerega temelj pa je Kristus, ki nas s križa uči odpuščanja in človeštvu podarja notranjo svobodo, svobodo od greha in smrti. Kristus na križu prosi nebeškega Očeta odpuščanja za svoje preganjalce. Jezusovo odpuščanje je tu premagalo maščevanje, ki je človeka od vedno vklepalo v kletko zla. Odpuščanje pomeni rojstvo novega človeka, novega Adama, novega duha.  Tako se je razvila krščanska in z njo tudi sodobna globalna kultura ter civilizacija. Na to nas vedno znova spominja tudi sedanji papež Frančišek. Odpuščanje omogoča premagovanje najglobljih prepadov, ki ločujejo posameznike in družbe, ter jih vodi k medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju in vključevanju. Na vprašanje, kako Evropo vidijo od zunaj in kaj je evropsko kulturo v preteklosti postavilo pred druge, je eden od vodilnih kitajskih učenjakov odgovoril, da to ni bila njena vojaška premoč, niti boljši politični sistemi ali uspešnejša ekonomija, ampak njeni krščanski temelji. Dodajmo, da naša krščanska kultura v ospredje postavlja tudi svobodo posameznika in človekove pravice. Druge kulture tega svojim članom ne dopuščajo. Spomnimo na Sokrata, Salmana Rushdia, na Solženicina: vse so jih njihove kulture utišale. Krščanstvo pa človeku daje svobodo, da išče in ustvarja do skrajnih meja. Ti okviri so oblikovali duha naših prednikov. V tem duhu so se počutili svobodne. V njih je človek sproščal vrhunsko ustvarjalnost in jih odpiral Božjemu. Pomislimo samo na glasbene genije Bacha, Mozarta in Verdija. Karl Barth je zapisal: Prepričan sem, da ko angeli slavijo Boga in igrajo Mozarta, jih Bog prav rad posluša. V svoji najgloblji svobodi je človek sposoben ustvariti dela, v katerih se dobro počuti celo Bog sam. V naših Brežicah se lahko ponašamo z dejavnostjo Posavskega muzeja in to čudovito viteško dvorano evropskega formata, kjer petje in glasba zvenita zares božansko. V Posavju smo ponosni na mnoge glasbene in pevske ustvarjalce, med katerimi z vsem žarom na prvo mesto postavimo MePZ VIVA, ki letos slavi 25 let delovanja, torej zbor obhaja srebrni jubilej. Čestitamo in hvala za današnjo pevsko in glasbeno obogatitev svečane seje Občine Brežice. Kakšne oči sta imela Bach in Mozart, da so jima razkrivale lepoto, ki vre na dan v njuni glasbi? In kakšne oči bi naj imeli kristjani, da bi bile resnično evangeljske? Odgovor najdemo v filmu, ki govori o karizmi sv. Vincencija, katere 400-letnico obhajamo letos. V filmu indijski gobavec o Vincencijevih misijonarjih izreče besede: Preden so prišli misijonarji, nas gobavcev ni videl nihče – niti naša religija, niti naše oblasti. Misijonarji sv. Vincencija pa so nas videli, tako, da danes skupaj živimo v zavetiščih, ki so nam jih zgradili. Te ljudi so misijonarji opazili, se pri njih ustavili, z njimi so začutili in začeli z njimi živeti – ker jim je oči odpiral evangelij. Te večne resnice evangelija, ki jih imenujemo veselo oznanilo odrešenja, je izročilo naših prednikov nenehno vcepljalo v srca mladih in starih. Bile so temelj njihove celostne vzgoje, ki kulturo in stanje duha držijo skupaj. O njih danes v šoli ali tudi doma v družini ter pri verouku le slišimo – resnično pa si jih prisvojimo v medsebojnih odnosih in pri bogoslužju, ki je šola teh resnic. Bogatimo torej svojega duha z božjim naukom, da bomo imeli tudi sedaj dobre čase ter bomo srečni državljani v tej naši lepi domovini Sloveniji. 

To so misli, ki me navdajajo danes v tem svečanem trenutku, ko se zahvaljujem občini Brežice v imenu vseh, ki smo ob letošnjem občinskem prazniku prejeli priznanja, nagrade in naju dveh, ki sva z današnjim dnem postala častna občana Občine Brežice.  Sam sem tega imenovanja vesel, saj ste mi s tem povedali, da ste me sprejeli za svojega. Biti častni občan pa zame pomeni tudi zadolžitev in odgovornost, da bodo naši medčloveški odnosi  duhovno še bogatejši.  Hvala Vam, da ste mi prisluhnili.  Vsem prebivalcem Občine Brežice čestitam za praznik ter se veselim nadaljnjega sodelovanja z vsemi Vami ter želim, da bi sčasoma vsi postali častni občani.

                                                                                               Milan Kšela, župnikPrijavnica za vpis v verouk se nahaja v pdf obliki tukaj:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx6dXBicmV6aWNlfGd4OjcxODdiODJlNzExNWYzMDk
lahko si jo natisnete.
Maša za domovino na praznik 
Dneva državnosti Republike Slovenije


Obeležitev Dneva državnosti v cerkvi Sv. Roka v Brežicah
25. junija 2017

Ob Dnevu državnosti 2017

Prvo obhajilo v Brežicah   28. maja 2017Birma v Brežicah 2017

foto Rožman

Velikonočna delavnica 

V soboto, 8. 4. 2017, so pod okriljem Društva 1824, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Velika Dolina - Jesenice in sodelavkam Karitas, v okviru programa Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg, ki ga sofinancira Občina Brežice, že šesto leto zaporedoma potekale otroške velikonočne delavnice.

Na delavnicah so otroci, pod vodstvom izkušenih me ntorjev, tako mladih, v starosti od 15 do 29 let, kot tudi starejših, izdelovali butarice, pirhe in velikonočne voščilnice. Delavnic se je udeležilo 40 otrok. Delavnice so potekale v novo urejenih prostorih Slomškovega doma v Brežicah.
 
Otroci so pirhe okraševali s polento, lečo, pšeničnim zdrobom, papirjem, s katerim so jajce spremenili v podobe velikonočnega časa. Tudi velikonočne voščilnice so krasili motivi velikonočnih zajčkov, piščančkov in pisanih pirhov. Delavnica je otrokom poleg prijetnega velikonočnega druženja omogočila kakovostno preživeti prosti čas. 
 

Velikonočna delavnica 2017

Letni zbor članov Društva 1824:

Letni zbor 1824


Na povezavi si lahko ogledate tudi FOTOGALERIJO

s tokratnega letnega zbora članov društva.

BOŽIČNA POSLANICA BREŽIŠKEGA ŽUPNIKA
Milana Kšele ob Božiču 2016

Božična poslanica
PRIPRAVA BOŽIČNIH JASLIC V BREŽICAH

Priprava božičnih jaslic


Priprave in izdelava letošnjih božičnih jaslic v brežiški farni cerkvi Sv. Lovrenca so v polnem teku. Pri delu smo obiskali Jurija Žnideršiča z ekipo in zabeležili delovni utrip.ADVENTNE DELAVNICE

V soboto, 26. 11. 2016, so pod okriljem Društva 1824 in v okviru programa Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg že peto leto zaporedoma potekale otroške adventne delavnice. Program sofinancira Občina Brežice.

Na delavnicah, ki so potekale v prostorih Slomškovega doma v Brežicah, so otroci v starosti do 15 let, pod vodstvom animatorjev, izdelovali voščilnice, okraske za jelko, božične slike, manjše božične jelke in adventne venčke. Izdelke so nato ponesli v svoje domove. Delavnic se je udeležilo 40 otrok.

Vir: Društvo 1824


24. dobrodelni koncert Karitas:

povezava do FOTOGALERIJE

Karitas Brezice 2016
ŽIVLJENJE V OBČINI BREŽICE IZ ARHIVA DAVORJA LIPEJA; drugi del

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

povezava do članka na zavihku DRUŠTVO 1824: https://sites.google.com/site/zupbrezice/what-s-happening/drustvo-1824


Življenje v naši občini: 2 .del


projekcija videofilma Davorja Lipeja:

iz arhiva Davorja Lipeja


Brežice, 13. 10. 2016
Pozdravljeni veroučenci, spoštovani starši!
Začelo se je novo veroučno leto. Tudi letos vabimo k sodelovanju za Slomškovo bralno priznanje.
K sodelovanju za  Slomškovo bralno priznanje (SBP) lahko veroučenec pristopi v kateremkoli razredu. Sodelovanje je prostovoljno in ne vpliva na veroučno oceno.
Koliko knjig pa je za priznanje potrebno prebrati?
Vsak bralec prebere vsaj tri knjige s priporočilnega seznama, ki je na hrbtni strani tega lista (lahko pa si bralci izberejo tudi kakšno drugo knjigo z versko vsebino): prvo do 6. decembra, drugo do 8. februarja in tretjo do 23. aprila. Za zlato nalepko pa je potrebno prebrati še četrto knjigo.
Bralci o prebranih knjigah pripravijo ilustrativni (1. triada) ali pisni izdelek (2. in 3. triada), ki ga oddajo pri svojem katehetu. Izdelek naj bo opremljen z imenom in priimkom otroka ter avtorjem in naslovom prebrane knjige. V prvem letu branja prejme bralec mapo SBP, v katero po vsaki prebrani knjigi prilepi nalepko. Priznanja in zlate nalepke bodo bralci prejeli ob zaključku veroučnega leta (predvidoma 10. junija 2017).
Informacije o SBP bodo dosegljive tudi na spletni strani župnije: www.zupnija-brezice.si, z veseljem vam bomo odgovorili tudi na verouk.brezice@gmail.com.
Prosimo, da izpolnite prijavnico, s katero boste otroka prijavili k sodelovanju pri SBP in jo čim prej (najkasneje do 10. novembra 2016) vrnite otrokovemu katehetu. 
Veliko lepih bralnih doživetij!    

PRIJAVNICA

Sprejem "Fatimske Marije" v romarski cerkvi Sv. Roka v Brežicah

Sprejem v Brežicah


fotogalerija:

Fatimska Marija v Brežicah 4.septembra 2016VPIS K VEROUKU 2016/17 S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2016/17 začeli obiskovati prvi razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji obiskovali prvič tudi iz višjih razredov.
Starši, prijavnico dobite v župnišču ali jo natisnete z župnijske spletne strani in izpolnjeno prinesete v župnišče.

Da bomo lahko sestavili urnik za veroučno leto 2016/2017, moramo vedeti število prijavljenih. Prosimo za razumevanje.

Veroučno leto 2016/17 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 11. 9. 2016. 

Okvirni urnik verouka objavljamo:

1.  razred

nedelja ob 11:00 (Slomškov dom)

2.  razred

nedelja ob 9:00 (Slomškov dom)

3.  razred

torek ob 17.00 ali četrtek ob 17.00 (učilnica na župnijskem dvorišču)

4.  razred

sreda ob 15.00 ali četrtek ob 14.45

(Slomškov dom)

5.  razred

četrtek ob 15:30 ali sreda ob 15:45 (Slomškov dom)

6.  razred

ponedeljek 16:00 (Slomškov dom)

7.  razred

ponedeljek ob 16.50 ali torek ob 16:00

(ponedeljek Slomškov dom, torek učilnica na župnijskem dvorišču)

8.  razred

torek ob 14:45 ali 16:15 (Slomškov dom)

9.  razred

torek ob 15:30 ali 17.00 (Slomškov dom)
PRIJAVNICA ZA NOVO VEROUČNO LETO
natisnete jo lahko na tej povezavi:


25 let samostojnosti RS


Blagoslov Slomškovega doma v Brežicah


Slomškov dom Brežice


Blagoslov Slomškovega doma v Brežicah

Brežice, 28. marca 2016

In še izbor fotografij, ki so jih prijazno posredovali v podjetju Foto Rožman Brežice:

Blagoslov Slomškovega doma v Brežicah

Slomškov dom v Brežicah je ob blagoslovu Celjskega škofa msg.dr. Stanislava Lipovška, in ostalih duhovnikov, ter številnih vernikov in ostalih krajanov uradno odprl svoja vrata tako dejavnosti Karitas, kot številnim drugim ki se bodo odvijala v novurejenih prostorih. Kar krepko desetletje je trajala obnova, sedaj je prvi del obnove končan. Sicer so precej več o tem dosežku brežiške župnije povedali že v sklopu svete maše, ki jo je vodil dr. Lipovšek, kot tudi kasneje ob samem blagoslovu pred stavbo nekdanje brežiške osnovne šole, sedaj Slomškov dom v Brežicah. Seveda obsežna videoreportaža z dogodka  je že v delu, in kmalu vabljeni na ogled na naši spletni strani....


Koncert ob materinskem dnevu so kot je že v večletni navadi izvedli učenci brežiške glasbene šole ob podpori profesorjev. S tem so razveselili številne mame, babice in vse ostale, ki so prisluhnili mladim ljubiteljem glasbe.

Ob materinskem dnevu koncert učencev Glasbene šole Brežice v cerkvi Sv. Lovrenca v Brežicah


fotografije :


VELIKONOČNA DELAVNICA

Velikonočna delavnica 19.marca 2016


V soboto, 19. 3. 2016, so pod okriljem Društva 1824 in v okviru programa Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg,  že peto leto zaporedoma potekale otroške velikonočne delavnice.

Na delavnicah so otroci v starosti do 15 let izdelovali butarice, pirhe in velikonočne voščilnice. Delavnic se je udeležilo 25 otrok.

Tokrat so se pirhi izdelovali na drugačen način. Namesto oljnih barv, s katerimi so otroci krasili jajčka v prejšnjih letih, so otroci pirhe izdelovali iz polente, leče, pšeničnega zdroba, manjših testenin, volne, kartona oz. tršega papirja, s katerim so jajce spremenili v podobe velikonočnega časa. Tudi velikonočne voščilnice so krasili motivi velikonočnih zajčkov, piščančkov in pisanih pirhov, večina voščilnic pa je imela obliko pirha.

Tovrstna izdelava voščilnic, predvsem pa pirhov, je od otrok zahtevala ustvarjalno in tudi potrpežljivo delo. Zaradi skupinskega dela so otroci med seboj sodelovali, si medsebojno pomagali in se s tem dopolnjevali v ustvarjanju raznovrstnih izdelkov. Delavnica je otrokom omogočila kakovostno preživet prosti čas.

 

Se vidimo na adventnih delavnicah v mesecu decembru 2016!

 

Pripravila:

Mojca Strašek Dodig
Društvo 1824 na rednem letnem zboru članstvaLetni zbor članov "1824" ....marca 2016Društvo 1824


KRIŽEV POT V BREŽICAH


Kljub neugodnemu vremenu se je Križevega pota po mestnem središču Brežic udeležilo okoli 40 udeležencev. Od gradu Brežice do romarske cerkve Sv. Roka na severu mesta je procesijo vodil Gorazd Baštašič. Udeležili so se tudi učenci 9.veroučnega razreda.

Križev pot v Brežicah


Zakonca Siter iz Leskovca že več kot desetletje vodita društvo Družina in življenje, ki se ukvarja z zakonci. V ponedeljek po sv. maši sta nam predstavila dinamiko odnosov med možem in ženo njihovo različnost in tudi bogatstvo ki lahko izvira iz odnosa. Ne smemo izgubiti radovednosti v zakonu in se naveličati, primer, saj tako vem kaj sozakonec misli ali pa, da pa bi že lahko vedel kaj mislim.

Več najdete na http://www.diz.si/

Primer različnosti: če žena reče da nima nič za oblečti, to pomeni, da nima nič novega.

Če mož reče da nima nič za oblečti pomeni da nima oprano.

Predavanje v Brežicah
ZAČETEK MISIONA v BREŽICAH:

Mision 2016 - uvod


Nekaj podatkov v zvezi z delovanje Župnijske Karitas Brežice v letu 2015:

Rednih sodelavcev prostovoljcev je bilo 16, občasnih 5, skupaj 21.
 1. Prostovoljne ure dela vseh sodelavcev je 3268, od tega 330 organizacijskega dela, vsebinskega dela neposredno s prosilci 1320 ur in dela z migrant 1818 ur. Vseh prostovoljcev z migranti  je bilo 54.

 2. Izobraževanja smo imeli osem, udeležilo se je 67 slušateljev

 3. Prosilcev v letu 2015 je bilo 519, od tega 105 družin, 40 posameznikov, 3 brezdomci, 2 roma.

 4. Razdelili obleko 267 krat , oz. 2670kg

 5. Razdelili hrano 162 krat ( EU hrana – 580kg moke, 1224 litrov mleka, 340kg špagetov, 340kg makaronov,39 kg riža, 225litrov olja, skupaj 3205

 6. Razdelili 12 krat otroško opremo ( otroški vozički, posteljice, itd ) 23 družinam, 40 krat otroške šolske potrebščine in 42 kosov bele tehnike in pohištva

 7. Vodili delavnice velikonočnih butaric in adventnih venčkov, obisk stanovalcev Doma onemoglih občanov v Brežicah za materinski dan in miklavževanje

 8. Obiski na domu 12 krat, redna srečanja ( sestanki ) 12 krat, izredni krizni migrantski sestanki 2 krat

 9. Pogovorov 31 krat

 10. Plačali položnice 40 krat

 11. Kilometrina ( migranti) 540 km, ostalo 400km

FINANČNO POROČILO

Skupaj vsi prihodki ( brez prenosa )  9.705 €

Skupaj vsi izdatki                                   9.143 €


Koledniki

Jaslice v Brežicah 2015

Jaslice v Brežicah

Društvo 1824 - Brežice, 5.decembra 2015

Delavnica peka piškotov in izdelava okraskov


Delavnica za otroke in mladino
Delavnica adventnih venčkov Slomškovem domu v Brežicah

Adventni venčki

Na prvi adventni delavnici Društva 1824, ki so jo vodile prostovoljke Karitas v soboto, 28.11.2015, v Slomškovem domu, smo naredili 84 adventnih venčkov. Sodelovalo je 30 otrok in nekaj mamic, babic.

Vsak je svoj venček odnesel domov, ostale pa smo dali v prodajo, izkupiček od prodaje je za Karitas. 

FOTOGALERIJA - povezava tukaj 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.764736693672192.1073742050.379548392191026&type=3


DOBRODELNI KONCERT KARITAS BREŽICE

23. koncert "klic dobrote Brežice" v nedeljo, 29.11.2015, obiskovalci so napolnili dvorano Doma kulture in zbrali smo 1.447,10 € prostovoljnih prispevkov za družine v stiski. Bog povrni.

 

23.Klic dobrote-Karitas koncert 2015

povezava do fotogalerije s koncerta:


Društvo 1824 je povabilo prvo nedeljsko srečanje ob razstavi
 

DAVOR LIPEJ: Spremljevalec utripa mesta in Občine Brežice

ob tem so pripravili

Javno vodstvo in okrogla miza:

Nekdanja brežiška šola za Brežičane,

sedaj novo brežiško srečališče, spomini na šolo in prihodnost stavbe

Spomin na staro šolo

Spomini na staro brežiško šolo

DAVOR LIPEJ: spremljevalec dogodkov v občini Brežice

Razstava Davorja Lipeja


Društvo 1824 je v sklopu številnih aktivnosti povabilo medse svojega člana, dobrega poznavalca družbenih in kulturnih dogodkov v brežiški občini Davorja Lipeja. Pogovor z njim je vodila Alenka Černelič Krošelj.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.745903405555521.1073742016.379548392191026&type=3

DAVOR LIPEJ: Spremljevalec utripa mesta in občine Brežice, fotografska razstava 

V sredo, 7. oktobra 2015, ob 19. uri je bila dvorana Slomškovega doma (Kržičnikova 2, Brežice) napolnjena s častilci dela Davorja Lipeja, spremljevalca in dokumentalista utripa mesta in Občine Brežice.

Fotografsko razstavo je v čast praznika Občine Brežice in v počastitev 25. obletnice plebiscite – pričetka osamosvajanja Republike Slovenije pripravilo Društvo 1824. Nekako takrat se je pričela tudi fotografska in video pot Davorja Lipeja, ki svoj prosti čas namenja dogajanju v mestu, v občini

Razstava je zasnovana dokumentarno, zato so fotografije predstavljene na panojih z naslovi in podatki – datumom nastanka fotografije. Razstavo sta iz obsežnega fotografskega arhiva avtorja zasnovala skupaj z Alenko Černelič Krošelj, prav tako skupaj sta jo v sproščenem pogovoru tudi predstavila.

Lipejevo fotografsko pot sta spodbudila profesor Barbič in njegov oče, potem pa se je le-ta dopolnila tudi z videom – s snemanjem, po čemer ga tudi najbolje poznamo. Kot se je razvijala tehnika, se je razvijal tudi avtorjev pogled,  že od začetkov usmerjen predvsem v pozitivne zgodbe, ki jih ustvarjamo ljudje. Zaradi različnih pogledov na poročanje in t. i. »pomembne novice«, se je odrekel dela za druge in se posvetil predvsem zapisovanju pozitivnih dosežkov na območju občine Brežice. Velikokrat je edini, ki na prireditev vstopi s kamero in fotoaparatom, kar ga večkrat tudi razjezi, a mu vseeno ne vzame volje.

Lipej je predstavil tudi uspešno sodelovanje z društvi (Kapele in Pišece), ki želijo ohraniti dele naše preteklosti s poustvarjanjem različnih šeg in navad ter z velikim entuziazmom le-te snemajo z njegovo pomočjo. Ob tem je oudaril, da temu z veseljem namenja vse te ure in upa, da bo njegovo delo ostalo kot dokaz prizadevanja časa, ljudi in njega kot posameznika.

Njegovo nepogrešljivosti in izjemno predanost svojemu delu in okolju je v svojem nagovoru poudarila tudi podžupanja Občine Brežice Katja Čanžar, ki je razstavo tudi uradno odprla. Čestitkam in zahvalam se je pridružil tudi župnik Milan Kšela ter vsi prisotni.

Večer so s pesmijo zaključili BratjeFerenčak – Filip, Marko in Rok skupaj z Davidom Križmanom.  Alenka Černelič Krošelj pa je napovedala tudi obrazstavni program - dve tematski javni vodstvi z okroglo mizo. Dve nedelji bosta posvečeni dvema temama. 8. novembra ob 11. uri vabljeni na dogodek Nekdanja brežiška šola za Brežičane, sedaj novo brežiško srečališče, spomini na šolo in prihodnost stavbe, 13. decembra prav tako ob 11. uri pa bodo predstavljeni  Prazniki v Brežicah

Davor Lipej pa bo na vsakem dogodku predstavil tudi del svojega bogatega AV gradiva, kar bo začetek daljšega projekta, posvečenega stavbi, njeni preteklosti in prihodnosti, predvsem pa predstavljanju bogatega in povednega avtorjevega fotografskega in video arhiva.

Alenka Černelič Krošelj

Vir: Društvo 1824

Fotografije: Branko Brečko

Davor Lipej spremljevalec dogodkov

Na prijeten in zanimiv pogovor je Društvo 1824 povabilo evropskega poslanca iz Posavja, iz občine Krško Franca Bogoviča. Pogovor z njim je pred zbranim poslušalstvom vodila Alenka Černelič Krošelj. V prispevku lahko podoživite srečanje s poslancem, saj smo pogovor posneli v celoti.

MED POSAVJEM, SLOVENIJO in EVROPO S Francem Bogovičem v Brežicah.

Med Posavjem, Slovenijo in Evropo


tukaj pa je povezava še do fotogalerije: 


ROKOVO ŽEGNANJE 2015

Rokovo žegnanje je bilo na god sv. Roka v nedeljo, 16. avgusta. To je datum, ko mineva 200 let od rojstva sv. Janeza Boska, ki je ustanovitelj salezijancev, zato je bil letos na Rokovo med nami inšpektor salezijanske družbe g. Janez Potočnik.

Romarski shodi pri sv. Roku v Brežicah so se začeli na praznik Marijinega vnebovzetja z večerno mašo ob 19. uri, ko je bil tudi blagoslov zdravilnih rož. 

Pred cerkvijo je potekal spremljevalni praznični program, ki ga je pripravilo Društvo 1824.

Rokovo 2015 v Brežicah
ORATORIJ V BREŽICAH 2015:
     

V tednu od 2. do 9. avgusta je bilo v okolici brežiškega župnišča zelo živahno. Potekal je namreč oratorij župnij Brežice, Kapele, Dobova in Artiče. Iz teh in drugih krajev so bili tudi udeleženci, ki jih je bilo rekordno število, kar 71, za organizacijo pa je skrbelo 29 animatorjev pod vodstvom Roka Medvedca.

Vsak dan smo pričeli in zaključili z dvigom oratorijske zastave in petjem letošnje oratorijske himne. Skozi dramsko igro smo spoznavali življenje sv. Dominika Savia. Imeli smo raznovrstne in zanimive delavnice, kemijsko, plesno, skavtsko in čebelarsko, izdelovali smo mozaik, viseče okraske iz starih CD-jev, kaširali in prali avtomobile. V četrtek smo se odpravili na izlet k cerkvici sv. Miklavža na Gorjancih, v petek pa je bil prav poseben dan, saj smo imeli popoldanski oratorij. Dobili smo obisk z Občine Brežice, pozdravit nas je prišla podžupanja ga. Katja Čanžar, ki nas je razveselila z darilom - kepico sladoleda za vsakega udeleženca in animatorja. Zvečer so otroci, ki so želeli, na oratoriju lahko tudi prespali.

V soboto smo imeli že tradicionalne vodne igre. Obiskali so nas tudi gasilci PGD Brežice okolica, ki so poskrbeli za še več vodnih užitkov. Na Lovrenčevo nedeljo je bilo zelo slovesno, saj smo imeli v Brežicah farno žegnanje, hkrati pa tudi zaključek našega oratorija. Sveto mašo je daroval rubinomašnik, mariborski pomožni škof in msgr. dr. Jožef Smej, somaševala pa sta naša rojaka, srebrnomašnik g. Peter Marčun in g. Peter Ivančič ter naš župnik in naddekan g. Milan Kšela.

Oratorij je bil na podlagi mnenj otrok, staršev in animatorjev označen kot najboljši do sedaj. Animatorji že razmišljamo, kako bi ga lahko še izboljšali prihodnje leto, ko bomo praznovali 25 let oratorija v Kapelah, še letos pa bomo za otroke, tako kot zadnjih nekaj let, organizirali tudi jesenske oratorijske dni, krajšo različico poletnega oratorija. Oratorij Brežice 2015 sta finančno podprla Društvo 1824 in Občina Brežice.

Patricija Kelhar


Kronogram podružnične cerkve sv. Roka, župnija Brežice 

SV.  Rok

brežIška poDrVžnICa

16.  aVgVst  2015  tV žegnanJe

16.  aVgVst  1815  roJen sV. Janez  Bosko

ŽvpnIkVJe ReV.  KšeLa

InšpektorVJe ReV.  Janez  PotoČnIk

trIJe saLezIJanCI DVhoVnIkI

brežIškI roJakI

ReV.  OgoreVC In  oba  gg.  IVanČIČa

In  VsI Lepo  tebI  Bog  NaJVIšJI

V Veke  VekoV sVeČenIštVJeJo

 

Fonetično zapisano:

Sv. Rok

brežiška podružnica

16. avgust 2015 tu žegnanje

16. avgust 1815 rojen sv. Janez Bosko

Župnikuje Rev. Kšela,

inšpektoruje Rev. Janez Potočnik,

trije salezijanci duhovniki

brežiški rojaki

Rev. Ogorevc in oba gg. Ivančiča

in vsi lepo tebi Bog Najvišji

v veke vekov svečeništvjejo

 

Kronogram daje letnico 2015.

V nedeljo, 16. avgusta 2015, sv. Rok, mineva 200 let od rojstva sv. Janeza Boska. To obhaja g. župnik in naddekan Milan Kšela s salezijanci: g. mag. Janez Potočnik inšpektor, g. Metod Ogorevc, in brata g. Janko in Peter Ivančič.

Milan Kšela, rojen 7. junija 1944, Čakovec (Ljutomer), v duhovnika posvečen 29. junija 1969, Maribor, dušni pastir od 1981 v Brežicah.

Janez Potočnik, rojen 24. decembra 1959 Gornji Grad, v duhovnika posvečen 29. junija 1987, Ljubljana.

Janez Ivančič, rojen 2. avgusta 1960 Brežice, v duhovnika posvečen 29. junija 1989.

Peter Ivančič, rojen 29. marca 1962 Brežice, v duhovnika posvečen 29. junija 1989.

Metod Ogorevc, rojen 10. novembra 1959 Brežice, v duhovnika posvečen 29. junija 1986.

 

2 D     =         1000

7C       =          700

3L        =          150

26V     =          130

35I       =            35

                      2015

Oratorij v Brežicah 2015


Kronogram posvečen brežiškemu župniku in naddekanu Milanu Kšelu

in srebrnomašniku Petru Marčunu

 

G. žVpnIk brežIškI KšeLa

LanI 250-Let CerkVe sV. Roka

Letos pa srebrnI DVhoVnIškI

JVbILeJ g. Petra MarČVna

brežIškega roJaka

Bog

V nebesIh In tVkaJ na Veke

 

Fonetično zapisano:

 

G. župnik brežiški Kšela

lani 250-let cerkve sv. Roka.

Letos pa srebrni duhovniški

jubilej g. Petra Marčuna

brežiškega rojaka,

Bog

v nebesih in tukaj na veke

 

 

Kronogram daje letnico 2015.

Milan Kšela, rojen 7. junija 1944, Čakovec (Ljutomer), v duhovnika posvečen 29. junija 1969, Maribor, naddekan, od 1981 župnik v Brežicah.

Peter Marčun, rojen 27. julija 1961, Brežice, v duhovnika posvečen 29. junija 1990, Naribor, od 2014 duhovni pomočnik, Laško.

 

 

 

 

1M     =         1000

1 D     =           500

2C       =          200

5L        =          250

10V     =            50

15I       =            15

                      2015

LOVRENČEVO 2015

Na Lovrenčevo nedeljo, 9. 8., smo obhajali farno žegnanje v čast župnijskemu zavetniku sv. Lovrencu. Slovesno sv. mašo je daroval rubinomašnik (70 let mašništva) mariborski pomožni škof v pokoju msgr. dr. Jožef Smej ob somaševanju srebrnomašnika Petra Marčuna, rojaka Petra Ivančiča, SDB in domačega župnika Milana Kšele. Bogoslužje so s petjem oblikovali pevci na koru ter ga z branjem božje besede in petjem obogatili udeleženci oratorija in animatorji iz župnij Artiče, Brežice, Dobova in Kapele, ki so zaključili oratorijski teden, v katerem so pod duhovnim vodstvom Tilna Prinčiča, CM, kaplana v Dobovi, spoznavali življenjsko zgodbo Dominika Savia. Sledil je škofov blagoslov njegovega kronograma v zimski kapeli Slomškovega doma in pred cerkvijo tradicionalno druženje faranov ob domačih dobrotah.


MISIJON 2016 »Ožarjeni z ljubeznijo«

Molitev za uspeh sv. misijona

Brežice, februar 2016

 Usmiljeni Oče, ki si nas poklical v

življenje in s krstom sprejel za

svoje ljubljene otroke.

Z misijonom v naši župniji,

želimo utrditi to poklicanost

in odločneje stopiti za Jezusom,

ki je Pot, Resnica in Življenje.

Prosimo te, daj nam in našim

misijonarjem svojega Svetega

Duha in prebudi v nas

živ in oseben odnos do Tebe,

da bomo v edinosti s Teboj

in med seboj napredovali v veri,

upanju in ljubezni.

Na priprošnjo Device Marije, sv.

Lovrenca, sv. Roka, sv. Lenarta,

bl. Antona Martina Slomška in

Lojzeta Grozdeta spremljaj in

blagoslavljaj naše delo.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava …
Zaključek veručnega leta

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA V BREŽICAH

Na 10. nedeljo med letom smo v Župniji sv. Lovrenca v Brežicah zaključili veroučno leto. Zbrali smo se v farni cerkvi in pred Gospoda prinesli ne samo pretekli teden, temveč vse, kar je bilo darovanega v celotnem katehetskem in šolskem letu 2014/15. Sveto mašo je ob 10. uri dopoldne daroval domači župnik Milan Kšela ob lanskoletnem zlatomašniku Ivanu Plazarju, rojaku, ki že vrsto let deluje med Slovenci v Kanadi. Mladi so z branjem in petjem veselo sodelovali pri oblikovanju bogoslužja. Polna cerkev otrok, staršev in ostalih faranov pa je župniku Milanu Kšeli ob rojstnem dnevu zapela tudi Vse najboljše. Župnik se je zahvalil vsem katehistinjam in katehistu, ki pomagajo pri katehezi. Ob koncu smo pridnim bralcem podelili Slomškova bralna priznanja, vsem veroučencem pa veroučna spričevala. Zavedamo se, da Bog nima počitnic v ljubezni in skrbi za nas, zato tudi v poletnih mesecih ne bomo pozabili nanj. Razšli smo se s povabilom na letošnji oratorij, ki bo od 2. do 9. avgusta potekal v Brežicah in ga bodo vodili animatorji iz župnij Artiče, Brežice, Dobova in Kapele.
Stari in novi člani ŽPS Brežice FLORJANOVA MAŠA v BREŽICAH 2015


V nedeljo, 3. maja 2015, smo se člani PGD Brežice, PGD Brežice – okolica in PGD Bukošek prvič zbrali v cerkvi sv. Lovrenca, da smo počastili Florjanovo nedeljo. Sveto mašo je v čast sv. Florjanu, zavetniku gasilcev, daroval domači župnik g. Milan Kšela. S tremi društvenimi prapori in kipom sv. Florjana na čelu smo vkorakali v farno cerkev, v njej naredili špalir in počakali na začetek bogoslužja, pri katerem smo sodelovali z uvodnim nagovorom, branjem beril in prošenj.

Florjanova maša v BrežicahPo slovesnosti smo pred cerkvijo pripravili skromno pogostitev za 50 gasilk in gasilcev v svečanih uniformah, za podporne člane v civilnih oblekah in vse prisotne farane. Za spomin smo posneli skupno fotografijo pred gasilskimi avtomobili, ki pa jih je župnik tudi blagoslovil. Odziv povabljenih in prisotnih je bil pozitiven. Sklenili smo, da Florjanova nedelja postane vsakoletna tradicija. To je tudi priložnost, da ljudem predstavimo pomen prostovoljnega gasilstva.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji, in Borisu Kovačiču, ki je s fotografijami dokumentiral to čudovito nedeljo. 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

Nevenka Simon, PGD BrežiceVELIKONOČNA DELAVNICA 2015

Velikonočna delavnica-izdelava butaric in okraskov 2015


Tudi v letošnjem letu so se otroci pod okriljem Društva 1824 srečali na velikonočnih delavnicah. Kot vsako leto so ustvarjali pisane pirhe, ki so jih pobarvali z oljnimi barvami. Nekatere so nato namazali še z lepilom in jih pomočili v kristalni sladkor ali pa so na njih nalepili različne velikonočne vzorce, ki so jih izrezali iz papirnatih prtičkov. Ustvarili soveč kot 80 različnih pirhov. Letos pa so se izdelovale tudi pisane košarice za pirhe. Otroci so jih ustvarjali iz kartonastih tulcev, ki so jih po želji okrasili. Rezultat delavnic so bile tudi leseni križi in pisane voščilnice, v katerih so otroci svojim staršem zaželeli lepe velikonočne praznike. Prav tako so se tudi letos izdelovale butarice, kot vedno, pod budnim očesom izkušenih mentorjev. Otroci so na lesene palice vezali oljke in različno zelenje, ki so jih nato okrasili s pisanimi trakovi. Ker je bilo število obiskovalcev delavnic veliko (okoli 35 otrok), so si morali material med seboj razdeliti in biti drug do drugega potrpežljivi. Otroci so tako ustvarjalno izkoristili svoj prosti čas ter se, po njihovem smehu sodeč, tudi zelo zabavali.

Delavnica za otroke


 


KRIŽI VEROUČENCEV 1. RAZREDA NA MARIJINEM OLTARJU

Tudi najmlajši veroučenci so v postnem času spoznavali postaje križevega pota in ob njih molili Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Za domačo nalogo pa so s pomočjo svojih domačih naredili prav posebne križe, ki smo jih v farni cerkvi »postavili na ogled«. Izvirne ideje si poglejte na fotografijah. 

Izdelki veroučencev na Marijinem oltarju

"Zakon velja enako za vse!"

Stranka Združena levica je pripravila predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) (najdete ga na naslednji povezavi: http://24kul.si/media/datoteke/Predlog.pdf), ki želi definicijo zakonske zveze iz "življenjske skupnosti moškega in ženske" spremeniti v "življenjsko skupnost dveh oseb", ne glede na spol.

Predlog sprememb se sprejema po skrajšanem postopku, kar pomeni, da državljani praktično nimamo možnosti, da bi poslancem v javni razpravi povedali svoje mnenje o predlagani spremembi zakona, ki bo vplival na življenja nas vseh. Spremembe tega predloga zakona so namreč veliko bolj daljnosežne kot bi bile spremembe družinskega zakonika, ki smo ga državljani na referendumu o družinskem zakoniku pred slabimi tremi leti že zavrnili.

Kaj je v predlogu sprememb tako spornega? Lahko bi rekli, da vse, ker posega v samo definicijo oz. zakonsko določbo o tem, kaj je zakonska zveza in družina. Iz tega člena oz. definicije izhaja vsebina celotnega zakona, ki bo - če bo uveljavljen - imel vpliv še na vse druge zakone, ki so kakorkoli povezani z zakonsko zvezo in družino. Koliko je vseh teh zakonov, sploh ni znano.

Najpogostejši argument zagovornikov predlaganih sprememb je trditev, da želijo s predlogom sprememb zakona osebam, ki živijo v istospolnih skupnostih, urediti njihove pravice. Ta trditev je povsem napačna in zavajajoča. Vse pravice osebam, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih, je mogoče urediti v Zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, seveda z ustreznimi popravki tistih dveh členov zakona, ki jih je Ustavno sodišče prepoznalo za sporna (oba sporna člena zadevata pravico istospolnih do dedovanja po partnerju). Bilo je že več poskusov, da bi istospolno usmerjenim te in še nekatere druge pravice omogočili in zakon ustrezno dopolnili, a vsi poskusi so bili dosledno zavrnjeni.

Kaj je torej v resnici v ozadju predloga sprememb zakona? Nič drugega kot ideologija istospolnih lobijev, ki ruši družino kot osnovno celico družbe, ki omogoča preživetje naroda ter vodi v načrtno diskriminacijo in kaznovanje vseh, ki se s tako zakonodajo ne bodo strinjali. Vse to se že dogaja v nekaterih državah, ki so zakonsko zvezo med partnerjema različnega spola izenačile s partnerskimi skupnostmi dveh oseb istega spola. Več gradiva o tem, kaj se je zgodilo v državah s podobno zakonsko ureditvijo, najdete na spletni strani: http://24kul.si/.

Ko je nek zakon sprejet, ga moramo spoštovati vsi državljani. Zakon velja enako za vse. Če bo predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sprejet, bo to pomenilo, da:

·         bodo istospolni pari imeli možnost posvojitve otrok in umetne oploditve. Treba je poudariti, da imajo istospolni partnerji že po sedaj veljavni zakonodaji možnost posvojiti biološkega otroka svojega partnerja. Že sedaj imajo torej možnost, ki je zakonodaja ne omogoča npr. starim staršem. Ti namreč po veljavni zakonodaji ne morejo posvojiti svojih vnukov. Če bo predlog sprememb zakona sprejet, bo nekega otroka lahko posvojil istospolni par, njegovi stari starši pa ne bodo mogli oz. smeli posvojiti svojega vnuka niti ne bodo mogli preprečiti, da bi otroka posvojil istospolni par.

·         Sprejem predlaganih sprememb zakona bo poleg tega neplodnim parom, ki si želijo posvojiti otroka, onemogočil posvojitev otroka iz držav kot so Rusija, Ukrajina in Makedonija. Vse te države bodo v primeru sprejema sprememb zakona namreč uvrstile Slovenijo na črno listo držav, kamor je prepovedano dajati otroke v posvojitev, ker te države razumejo posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti kot grob poseg v pravice otrok.

Ker zakon ne dopušča možnosti ugovora vesti (možnosti, da delavec odkloni delo, ki ni v skladu z njegovo vestjo):

·         bodo morali vzgojitelji in učitelji v vrtcih, šolah in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah otroke osveščati oz. poučevati: 1. da ni pomembno, ali živijo v družini, ki ima očeta in mamo ali pa v družini, ki ima očeta in očeta oz. mamo in mamo; 2. da ni pomembno, ali se na svet rodiš kot deček ali deklica, ampak si spol lahko izbereš sam; 3. da so spolni odnosi med osebami istega spola nekaj povsem običajnega. Vse to se v naših šolah že dogaja (gl.: http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svoj-spol). Z Mestne občine Ljubljana ljubljanske šole in zdravstvene domove npr. že sedaj na različne načine vabijo in spodbujajo, naj si pridobijo certifikat LGBT prijazno (torej istospolno usmerjenim prijazna šola, zdravstveni dom). O tem se lahko prepričate na njihovi spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html.

·         Starši ne bodo smeli nasprotovati temu, kako bodo o spolnosti in spolni usmerjenosti njihove otroke poučevali v šoli in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah oz. jim bo kratena ustavna pravica, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojim prepričanjem. (gl. http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole).

·         Matičarji bodo morali poročati istospolne pare.

·         Sodniki in socialni delavci bodo morali podpisovati odločbe o posvojitvi otrok v homoseksualne skupnosti.

·         Socialni delavci bodo pod nenehnim pritiskom, da so diskriminatorni do istospolnih parov, ki bodo želeli posvojiti otroka oz. da pri posvojitvah neupravičeno dajejo prednost parom moškega in ženske.

·         Vsi javni delavci (vzgojitelji, učitelji, socialni delavci, zdravstveni delavci ...) bodo v primeru, da se ne bodo strinjali ali opravljali svojega dela v skladu s sprejeto zakonodajo, odpuščeni oz. ne bodo primerni kandidati za zaposlitev na teh delovnih mestih.

·         Katoliški vrtci in katoliške šole, ki ne bodo hotele izvajati pouka v skladu z veljavno zakonodajo in učnimi načrti, ne bodo več upravičeni do financiranja programov, kar pomeni njihovo ukinitev (na izrecno vprašanje poslanke NSi Ive Dimic v zvezi s tem na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 10.2.2015, je državna sekretarka Martina Vuk med drugim odgovorila: »Zakon velja enako za vse.«).

·         Družinske, verske in humanitarne organizacije, ki ne bodo v svojih programih posvečale zadostne pozornosti istospolnim osebam, ne bodo mogle konkurirati na javnih razpisih.

Od 197 držav na svetu pozna takšno definicijo družine, kot jo skuša uvesti predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, samo 17 držav. In še v teh so z zakonsko skupnostjo izenačene samo registrirane istospolne skupnosti. Prav takšne pravne ureditve kot je predvidena s predlogom sprememb tega zakona, ki omogoča vse pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze celo neregistriranim istospolnim skupnostim pa ne pozna nobena država na svetu.

Marsikaterega kristjana je ob vsesplošni in načrtni medijski propagandi v podporo predlaganim spremembam zakona strah, da bo v javnosti označen kot homofoben in nestrpen do drugačnih, če bo javno izrazil svojem pomisleke. Zavedati se moramo, da kristjani, ki nasprotujemo taki zakonodaji nismo nestrpni. Nasprotno. Kristjani želimo, da se istospolno usmerjenim osebam uredijo potrebne pravice. Mnogi kristjani so si za to že prizadevali. Nobenega utemeljenega razloga ni, da se pravice živečim v istospolnih skupnosti ureja prav v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V resnici so nestrpni tisti, ki želijo iz svojega načina življenja narediti pravilo oz. zakon, ki bo veljal za vse državljane in ki bo v praksi uzakonil diskriminacijo in nasilje nad vsemi, ki se s takšno definicijo zakonske zveze in družine ne bodo strinjali. Kristjani smo zato dolžni, da ne samo podpremo tiste organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev vrednote družine, ampak da tudi sami javno in dejavno izrazimo svoje nasprotovanje takšni zakonodajni ureditvi.

Ko je papež Frančišek med svojim obiskom Filipinov tamkajšnjim vernikom spregovoril o družini, je opozoril na ideologije, ki ogrožajo zakonsko zvezo in družino in se zoperstavil ideološkim napadom na družino, še zlasti tistim, ki želijo redefinirati zakonsko zvezo in jo oslabiti z legalizacijo spornih porok istospolnih. Dejal je: "Medtem ko preveč ljudi živi v skrajni revščini, so ostali ujeti v materializmu in načinu življenja, ki uničuje družinsko življenje in osnovne zahteve krščanske morale. To so oblike ideološkega kolonializma. Družino ogrožajo prizadevanja nekaterih, da z relativizmom in omejevanjem odprtosti za življenje redefinirajo zakonsko zvezo."
BIRMANSKE SKUPINE – obvestilo za bodoče birmance in njihove starše

 V nedeljo, 22.2.2015 ob 8.30 uri bomo imeli prvo srečanje birmanskih skupin, zato je tukaj zbranih nekaj najpomembnejših informacij v povezavi s tem.

 Kaj so birmanske skupine?

Birmanske skupine so zabaven in sproščen način, ki mladim ponuja priložnost, da sami iščejo odgovore na pomembna življenjska vprašanja ob predstavitvi temeljev krščanske vere. Na vsakem srečanju bo kratka predstavitev ene teme s področja krščanske vere (med drugimi: Kdo je Jezus? Zakaj je Jezus umrl? Kako lahko verujem? Kako lahko živim svobodno?). Po predstavitvi bo čas za pogovor v manjših skupinah, ki bodo temeljile na iskrenosti, odprtosti, možnosti, da vsak pove svoje mnenje ali občutke o temi. Tako bo vsak imel priložnost, da zase odkriva, kaj zanj osebno pomeni vera. Vmes pa bo tudi čas za zabavne igre in glasbo.

 Kdo jih bo vodil?     Srečanja bo organizirala skupina animatorjev iz naše župnije.

 Kako bodo potekale?

Birmanske skupine se bodo odvijale 8 zaporednih tednov (vmes odpade na velikonočno nedeljo), od 22.2. do 19.4.2015,  in sicer ob nedeljah zjutraj med 8.30 in 9.50 uro  v Slomškovem domu (obnovljena stavba za cerkvijo). V okviru teh skupin bo tudi duhovni vikend, ki bo potekal od 13.-15.3.2015 v Leničevem domu v Podbočju. Srečanja in duhovni vikend so obvezni v okviru priprav na zakrament svete birme.

 Datumi in vsebina:

1

22.2

Kdo je Jezus?

2

1.3

Zakaj je Jezus umrl?

3

8.3

Kako lahko verujem?

4

15.3

Zakaj in kako naj molim? ( na duhovnem vikendu)

5

22.3.

Zakaj in kako naj berem Sveto pismo?

6

29.3

Kako nas Bog vodi?

7

12.4

Kako lahko živim svobodno?

8

19.4

Kaj pa Cerkev in govoriti drugim?

vikend

13.-15.3.

Kaj pa Sveti Duh? Kako lahko naredim največ iz življenja, ki je pred mano?

 

Jaslice v farni cerkvi Sv. Lovrenca v Brežicah:

Jaslice v Brežicah 2014

Jaslice v Brežicah 2014
Božično voščilo

Božično voščilo 2014Celoten posnetek Svete maše iz cerkve Sv. Roka v Brežicah ob jubileju, to je 250 letnici tega našega romarskega središča....

Rokovo 2014 v BrežicahPrišel je Sveti Miklavž in obdaril vse pridne otroke...

ostale fotografije s prihoda Sv. Miklavža v brežiški cerkvi Sv. Lovrenca na miklavžev večer 5.decembra 2014 si lahko ogledate na tej povezavi:
Miklavževe delavnice v Brežicah

Miklavževe delavnice

Društvo 1824 je na Miklavževo soboto pripravilo in izpeljalo posebno delavnico, na kateri so tako pripravljali in tudi spekli različno praznično pecivo, ob tem so se v učilnici lotili tudi izdelovanja prazničnih voščilnic. Pokukali smo s kamero sicer bolj na kratko da nismo veliko motili in ujeli nekaj vtisov.Tako pa je bilo na delavnici izdelovanja adventnih večkov. Nekateri so bili namenjeni tudi prodaji. Ves izkupiček pa v tednu Karitas doprinos k delovanju te človekoljubne organizacije:

Izdelovanje adventnih venčkov 2014

Adventni venčki 2014KLIC DOBROTE- koncert Karitas v Brežicah

Fotografije z letošnjega dobrodelnega koncerta Karitas, ki je bil v Domu kulture v Brežicah.
foto: Črt Lipej
Obnovljena vzhodna fasada Slomškovega doma:


OKTOBER - MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

Veroučenci 2. razreda Župnije sv. Lovrenca v Brežicah so ob katehezi z naslovom Marija spoznavali skrivnosti molitve rožni venec. Te nas vabijo, da se ustavljamo ob stopinjah Jezusovega življenja. Posamezne skrivnosti nas spodbujajo, da svoje veselje in skrbi izročimo Marijini priprošnji in Božji ljubezni. Za domačo nalogo pa so veroučenci izdelali "moleke" (kot jim radi pogovorno rečemo) iz različnih materialov. Zares so se potrudili, zato smo njihove izdelke lahko občudovali vsi župljani, saj smo jih položili na Marijin oltar v župnijski cerkvi sv. Lovrenca

Molitev rožnega venca


SKOČI VEN - socialni teden

Olimpijske igre – priložnost za spoznavanje drugih kultur

Gostje: Primož Kozmus, Leda Krošelj in Lara Omerzu

Slomškov dom-Brežice

V organizaciji Društva 1824 in v duhu socialnega tedna in mota Skoči ven! smo v Brežicah k sodelovanju povabili Primoža Kozmusa odličnega atleta, dobitnika olimpijskih medalj, predvsem pa izjemnega človeka, ki s svojimi dejanji nenehno dokazuje, da se zaveda svoje vloge v skupnosti in je pripravljen le-to opravljati vestno, zavzeto in predvsem z veliko naklonjenostjo do vseh, ki ga vabimo in potrebujemo. Dve mlajši odlični atletinji pa sta se letošnje poletje kot dve izmed samo štirih slovenskih atletinj udeležili 2. Mladinskih olimpijskih iger v Nandžingu na Kitajskem. Leda Krošelj je dosegla velik uspeh – osvojila je bronasto medaljo v skoku s palico, Lara Omerzu pa je zasedla odlično sedmo mesto.  Medgeneracijsko druženje, ki ga povezuje pripadnost istemu klubu in okolju – Brežicam z okolico, je potekalo v sproščenem pogovoru o druženju, izkušnjah in doživetjih mladih športnikov, ki morajo svoj vsakdan preživljati drugače kot večina ljudi. Njihova predanost, drugačnost in vztrajnost jim prinese tudi nagrade. Primož Kozmus je ob osredotočenosti na doseganje rezultatov le malo časa namenjal druženju in spoznavanju dežel, kjer je tekmoval. Je pa tako kot slišimo velikokrat, pa le redko to tudi posvojimo, poudaril, da je naša dežela še vedno t. i. »Amerika« in da smo lahko veseli, ker živimo tukaj. Zato si tudi on želi, da bi življenje in vse, kar nas obdaja, sprejemali z voljo in optimizmom ter bi pozabili na naše zamere in ljubosumje. Mladi atletinji pa sta predstavili nekaj utrinkov iz olimpijske vasi, predstavili delavnice, ki so jih pripravili organizatorji, da bi mladim predstavili svojo kulturo in delili občutke ob tem, da imaš možnost sodelovati, in to zelo uspešno, na tako velikem dogodku. Svoje vtise sta dopolnili tudi s fotografijami, predvsem pa s spomini in z zgodbami, ki jim bodo ostale za vedno.

Zbrani v Slomškovem domu, ki počasi postaja eno izmed stičišč mesta in Župnije Brežice so Primožu Kozmusu postavili tudi nekaj vprašanj, predvsem s področja njegovega družbenega delovanja, saj se je z zavzemanjem za pravice športnikov izpostavil, pri tem pa, kot je povedal, pridobil življenjske izkušnje, ki so vedno koristne.

Cilje socialnega tedna in moto Skoči ven je predstavila Irena Rudman, koordinatorka dogodkov iz Kolpingove družine, ki je povezala dve društvi in župniji (Brežice in Cerklje ob Krki). Zbranim pa se je zahvalil tudi g. župnik Milan Kšela, ki vedno z naklonjenostjo sprejema programe, ki predstavljajo različne plasti članov naše skupnosti ter njihove dosežke. Kot je povedal Primož Kozmus in kot je poudarila obiskovalka, se moramo znati veseliti uspehov drugih, biti hvaležni za priložnosti in si ves čas prizadevati za več in bolje. Vse to je združeno v našem olimpioniku in vse to z veseljem predaja tudi naprej, tudi mladim uspešnim atletom, ki so vedno veseli druženja z njim.

Dopoldne, ki smo ga namenili vpogledu v druge kulture, je tako prineslo predvsem spoznanja o nas in naši istovetnosti. Zaključili pa smo tako kot je v navadi – s klepetom ob domačih dobrotah v času trgatve – z vinom, potico, piškoti in domačim grozdjem.

 

Zapisala: Alenka Černelič Krošelj, Društvo 1824

Fotografije: Franc Krošelj

Video: Davor A. Lipej

SKOČI VEN-Brežice 28.septembra 2014


"Skoči ven" predstavitev športnikov
250 let brežiške romarske cerkve posvečene sv. Roku
 
 
Slavnostno sveto mašo v petek 15. avgusta  je v romarski cerkvi sv. Roka v Brežicah daroval Gorazd Bastašič v navzočnosti številnih romarjev od blizu in daleč. Po maši pa je sledila projekcija dokumentarnega filma, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, ob častitljivem jubileju cerkve ob 250-letnici. V filmu so svoje misli in razmišljanja strnili
dr. Jože Škofljanec, dr. Ivanka Počkar, brežiški župnik Milan Kšela in Alenka Černelič Krošelj. Zbrana dokumentarna in arhivska gradiva, s krajšo predstavitvijo zgodovine cerkve, pomena v umetnostno-zgodovinskem pomenu in tudi kot verski objekt, ki je z novo ureditvijo okolice pridobil tudi na zunanjem izgledu. Film z veliko nostalgične patine minulih časov odstira že davno minule dogodke, ljudi in običaje. Nov prispevek k boljšem poznavanju brežiške zgodovine.
 

O filmu Sv.Rok 250 let tradicije


fototogalerija iz začetka obeleževanja praznovanje 250 letnice in premirne predstavitve filma je dosegljiva na 

Celodnevno praznovanje "Rokovega" 2014, na 250 leto postavitve in blagoslova cerkve je na novo urejen prostor pred našo romarsko cerkvijo po darovani sveti maši blagoslovil še celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob navzočnosti brežiškega župana Ivana Molana, predsednika društva 1824 Filipa Ferenčaka, predsednika KS Brežice Boštjana Lukeža, predsednice Društva za oživitev mesta Brežice Alenke Černelič Krošelj in številnih drugih so opravili torej blagoslov in tako kot nekoč pripravili pravi "Rokov" praznik.


250 let cerkve Sv. Roka v Brežicahveč fotografij s praznovanja 250 letnice cerkve je dosegljivih na POVEZAVI TUKAJ-KLIKNI
Zlatomašnik Ivan Plazar v Brežicah:

Zlatomašnik v Brežicah

več fotografij s slavnostne svete maše na naslovu: http://www.crtlipej.si/zlata-masa-ivana-plaznika-brezice-10-8-2014/

Farno žegnanje v čast sv. Lovrencu v Brežicah, našemu farnemu zavetniku, ki smo ga obhajali v nedeljo, 10. avgusta smo obeležili se posebej slovesno. Med nami je bil zlatomašnik g. Ivan Plazar, lazarist, naš rojak, ki takorekoč vsa leta svojega duhovniškega življenja deluje med Slovenci v Kanadi (Toronto), prav tako je bil navzoč tudi naš slovenski kardinal Franc Rode, tako da smo v brežiški župniji še kako lahko z velikimi črkami zapisali nedeljo 10 . avgusta 2014.Na sveti maši je bil navzoč tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je v svojem in v imenu Občine Brežice voščil jubilantu in se mu zahvalil tudi za njegov doprinos k prepoznavnosti Slovenije in tudi brežiške občine............................................................
Tako je bilo na proslavi ob življenskem jubileju našega župnika
Milana Kšele.

Rojstni dan župnika Milana Kšele

foto Studio RožmanKoncert Nike Povšič v cerkvi Sv. Roka

Cerkev Sv. Roka je lahko tudi odličen koncertni prostor. To so dokazali že številni nastopi pevskih in glasbenih zasedb. Med njimi je tudi mlada violinistka Nika Povšič. Ujeli smo nekaj lepih trenutkov njenega nastopa.

Koncert Nike Povšič v cerkvi Sv.Roka

 

Nika Povšić v Sv. Roku

 Fotografije Hermine Justine Pacek

V četrtek, 22. maja 2014, je bila v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, odprta

fotografska razstava s. Hermine Pacek, iz reda usmiljenk.

Fotografska razstava

foto Studio Rožman Brežice

Ogled fotografske razstave je možen vsak torek od 9. do 12. ure, ob sredah od 15. do 16. ure in ob nedeljah od 11. do 12. ure. V drugih terminih pokličite na župnijski urad Brežice

telefon 07 49 61-275 ali GSM 031 582-301.


Fotografska razstava 
PESEM POSAVJA

V sklopu obeleževanja 250 letnice naše romarske cerkve Sv. Roka in kot je že tradicija se je eden izmed koncertov festival Pesem Posavja ponovno odvijal v Brežicah. Nekaj glasbenih utrinkov si lahko pogledate v sliki in tonu kar tukaj:

Pesem Posavja 2014pa tudi fotogalerija je dosegljiva na tej povezavi:
2. koncert ob 250 letnici cerkve Sv. Roka:

2. koncert ob 250 letnici cerkve

 
foto: Studio Rožman Brežice 
 
Videozapis s koncerta glasbenih gostov iz Bistrice ob Sotli:

KOncert v cerkvi Sv. Roka

 
 
 Predstavitev knjige Davida Smukoviča

Predstavitev knjige Davida Smukoviča

foto: Studio Rožman Brežice

 
CVETNA NEDELJA
delavnica izdelava butaric

Delavnica izdelave butaric

v okviru delovanja župnijske Karitas Brežice in društva 1824 so ustvarjali velikonočne čestitke, barvali pirhe in izdelali kar nakaj zanimivih butaric.:
 

Delavnica izdelovanje butaric in okrasko 
 
Koncert ob materinskem dnevu

Kar tradicija je že, da brežiška glasbena šola pripravi koncert svojih učencev v počastitev materinskega dne. Tako je bilo tudi tokrat v naši farni cerkvi. Nekaj glasbenih utrinkov smo zabeležili in ujeli skozi objektiv:


Koncert ob materinskem dnevu 2014

in še fotozgodba:

Koncert ob materinskem dnevu 2014

foto Rožman

Dekanijski dan Videmske dekanije v Brežicah 15. marca 2014  
 

Dekanijski dan v Brežicah

Dekanijski dan-uvodno srečanje

 
delo po skupinah:

Dekanijski dan-delo po skupinah

zaključna poročila in sklepi:

Dekanijski dan-poročila in zaključki

 

Delovna akcija v župnijskem gozdu
 
 

 
Trikraljevska akcija Koledniki v Brežicah
 

Trikraljevska akcija, ki je potekala v soboto, 4. januarja 2014, je lepo uspela. Otroci - koledniki so v štirih skupinah obiskali 145 družin oz. posameznikov v naši župniji in zbrali skupaj 2046,22€. Bog povrni za vašo darežljivost. Denar smo poslali na Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana in je namenjen za projekte v misijonih. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali svoj dar v omenjene namene. Hvala Mateji Količ za organizacijo, ekipi žena za pripravo oblačil, štirim skupinam otrok za izvedbo, štirim šoferjem za prevoze in Gostilni Racman za pogostitev vseh sodelujočih. Trikraljevska akcija 2013/14 ima tokrat naslov »Naše veselje za srečo drugih« in je bila organizirana ter izvedena v sklopu dejavnosti Društva 1824.

Koledniki v Brežicah 2014 
Blagoslovljene Božične praznike
V brežiški farni cerkvi Sv. Lovrenca so tudi letos postavili prav edinstvene jaslice. Osredotočili so se na ožjo okolico cerkve, dodali so še gibanje in kaj vse še zraven je povedal v prispevku avtor  jaslic Jure Žnideršič. Brežiški župnik Milan Kšela pa je voščil vsem ljudem dobre volje ob praznku:

Jaslice v Brežicah

 

Praznični koncert MePZ KUD Brežice v naši farni cerkvi Sv. Lovrenca
 

Praznični koncert KUD Brežice

V tem predprazničnem času, v času pričakovanja četrte adventne svečke, v časi le malo pred letošnjim Božičem so v cerkvi ponovno nastopili člani Mešanega pevskega zbora KUD Brežice z izborom prazničnih pesmi. Zbor sta izmenjje se vodila zborovodji in sicer Elizabeta in Dragutin Križanič, zraven pesmi pa smo slišali tudi lepe misli za božični čas.

Koncert MePZ KUD Brežice


 
S PATRI SMO SI BILI DOBRI
V prostorih nekdanjega frančiškanskega samostana, danes Gimnazije Brežice je potekala predstavitev novega zbornika  brežiške študije. Tokratna knjižna izdaja je posvečena trem stoletjem delovanja redovnikov frančiškanov v Brežicah.

S patri smo si bili dobri

 

S patri smo si bili dobri

 
 

 

O društvu1824

Brežiško društvo 1824 se je tudi v tem iztekajočem se letu veliko časa posvetilo delu z mladimi, pa pripravi različnih delavnic in socialnem podjetništvu. Sicer je bil tudi predsednik društva Filip Ferenčak kar zgovoren o delu in dosežkih v letu 2013

 

O društvu 1824

 

 

Slomškov dom v Brežicah

 

Tudi brežiško cerkev Sv. Lovrenca je obiskal Sveti Miklavž s svojim spremstvom. Ob tem so za vse otroke pripravili še uvodni program s petjem in glasbo.

Miklavž v Brežicah

 


Koncert KARITAS Brežice 2013

Dobrodelni koncert Klic dobrote je kljub slabi gospdoarski situaciji tudi v brežiški občini kljub vsemu privabil veliko število poslušalcev, ki so s svojimi prostovoljnimi pripsevki podprli napore in prizadevanja župnijske Karitas da pomaga številnim na socialnem robu. Kako je potekal letošnji že 21. po vrsti Klic dobrote smo zabeležili tako v fotografijah kot celoten koncert v videozapisu.

Koncert Karitas 2013

Koncert Karitas Brežice

Brežiška Karitas se zahvaljuje vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem, vsem donatorjem, vsem sodelavcem - prostovoljcem župnijske Karitas, ki so vsak na svoj način na 21. koncertu "KLIC DOBROTE BREŽICE" prispevali "svoj biser". 

Namesto vstopnic se je zbralo 1.540 evrov, od prodaje adventnih venčkov 190 evrov in osebnih darov 110 evrov. Z zbranim zneskom bomo olajšali marsikatero stisko, ki jih je z dneva v dan več. Naši uporabniki, prosilci so iz naše Brežiške župnije, nekaj pa jih je tudi od drugod, kjer nimajo svoje delujoče župnijske Karitas. S hrano oskrbujemo 102 družini, skupaj 471 posameznih oseb, od tega 222 otrok, 22 starejših oseb, 31 invalidov in 27 posameznikov, ki živijo sami. Razdelili smo 639 kg moke, 1848 L mleka, 1040 kg testenin, 590 kg riža, 150 kg sladkorja, 200 L olja in 448 kg zdroba. Naj omenim še zbiranje šolskih potrebščin za šolarje. Letos smo oskrbeli 32 otrok iz 17-tih družin. 

Dežuramo skozi vse leto, ob torkih od 9.00 do12.00 in ob sredah od 15.00 do 16.00 v Slomškovem domu. Enkrat mesečno imamo srečanja, na katerih obravnavamo prispele prošnje, se izobražujemo, trenutno prebiramo "PIP" , hodimo na duhovne vaje in na izobraževanja Škofijske Karitas Celje, katera vedno bdi nad našo župnijsko Karitas. Vodimo tudi delavnice velikonočnih butaric in adventnih venčkov, tudi za prodajo. Izkupiček je za Karitas. Obiskujemo tudi oskrbovance Doma starejših občanov v Brežicah za Materinski dan. Pripravimo jim tudi Miklavževanje, katerega se še posebno veselijo.

Župnijska Karitas šteje 16 rednih sodelavcev - prostovoljcev. Število se na žalost že 15 let ni spremenilo. Potrebovali bi še koga, prisrčno vabljeni.


 

Blagoslov kapele Srca Jezusovega v Domu upokojencev Brežice

Blagoslov kapele Srca Jezusovega

Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je ob navzočnosti številnih duhovnikov videmske dekanije, stanovalcev novega Doma upokojencev Brežice, in ostalih navzočih daroval mašo in blagoslovil kapelo Srca Jezusovega v novi stavbi. Ob tem so zaslužnim za izgradnjo in opremo tudi kapele podarili spominska priznanja.

Blagoslov kapele v brežiškem Domu upokojencev

 Občinsko priznanje Zinki Žnideršič

 za delo in prizadevnost Župnijske Karitas

Brežice.ONSTRAN BLIŽINE

 

V nedeljo, 20. oktobra 2013, je v organizaciji Društva 1824 v Slomškovem domu v Brežicah potekala predstavitev pesniške zbirke Onstran bližine avtorja Antona Tasiča. V pogovoru sta sodelovala avtor zbirke Anton Tasič in Janez Plestenjak, avtor spremnega zapisa v zbirki in kritik. Svoj pogled na ustvarjanje sta predstavila vsak na svoj način. Anton Tasič je predstavil predvsem, kako je pesniška zbirka nastala, kdaj je začutil, da se v njem skriva poet, kako doživlja svoje pesmi in pesmi drugih in kaj mu zatekanje v svet verzov pomeni. Janez Plestenjak pa se je dotaknil razmišljanja o poeziji nasploh, kako se je lotil soustvarjanja pesniške zbirke in kako je treba pristopiti k branju poezije, prispeval pa je tudi uvodni nagovor pred vsakim sklopom recitacij.

V drugem delu so nato 4 recitatorji (Zinka Žnideršič, Tomaž Šubic, Katja Ogorevc in Matic Omerzu) v parih številnim obiskovalcem umetniško podajali izbrane pesmi, vsaka pesem pa je bila dvakrat peta, da je vdrugo nadomestila, kar je vprvo zamudila.

Za kulturni program sta poskrbeli Kaja Galič na violini in Nika Tabor na citrah, pogovor pa je vodila Mateja Jankovič Čurič.

Vse zbrane sta na koncu nagovorila še predsednik društva Filip Ferenčak in župnik Milan Kšela, ki sta poudarila, da sta ponosna, da je predstavitev Tasičevega prvenca tako dobro uspela.

Fotografije s predstavitve

FOTO

ORATORIJ 2013


https://sites.google.com/site/oratorijbrezice/
RAZSTAVA DEL STANETA KREGARJA

V Slomškovem domu so  okviru delovanja brežiškega Društva 1824 in župnije Brežice postavili na ogled 14 slikarskih del križevega pota avtorja Staneta Kregarja.

Otvoritev razstave

Stane Kregar je eden najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. S svojim delom je zaznamoval tudi Brežice, saj je leta 1966 poslikal prezbiterij župnijske cerkve sv. Lovrenca, ustvaril še dve slike ob stranskih oltarjih in predloge za slikana okna (vitraže). Še posebej je dragocen njegov križev pot – 14 slik, ki so bile kar nekaj let shranjene. Cilj Društva 1824 je, da z razstavo pokažemo to dragoceno dediščino, ob tem pa celoviteje predstavimo tudi življenje in delo umetnika, ki je umrl pred 40-imi leti.

 

Lovrenčevo 2013

foto: Rožman BrežiceRomanje na Češko je bilo izvedeno v sklopu 1150. obletnice prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda na Moravsko, kjer je 5. julija, ko sv. Ciril in Metod godujeta, cerkveni in državni praznik, torej pomemben dan za Čehe, hkrati pa tudi za vse ostale Slovane, saj sta ravno brata Ciril in Metod v 9. stoletju sestavila 1. slovanski črkopis (Slovani do takrat niso imeli svoje pisave niti knjižnega jezika) in nato prevajala ustrezna bogoslužna besedila v ta slovanski jezik. Tako sta omogočila opravljanje bogoslužja v domačem jeziku vernikov in posledično lažje širjenje krščanskega oznanila. Iz Slovenije se je na romanje odpravilo 7 avtobusov, od tega 5 avtobusov celjske škofije s škofom dr. Stanislavom Lipovškom in 2 avtobusa murskosoboške škofije, ki jih je spremljal škof dr. Peter Štumf. Prvi dan smo po večurni vožnji prispeli v Olomouc, eno najlepših čeških mest ob reki Moravi. Tu smo imeli v gotski katedrali sv. Venčeslava najprej sv. mašo, ki jo je daroval že omenjeni celjski škof, sledil je ogled mesta, nato pa že odhod z avtobusom proti Brnu, moravski prestolnici, kjer smo si ogledali stari mestni trg, Zelenjavni trg z lepim vodnjakom in na gričku postavljeno katedralo sv. Petra in Pavla, ob kateri smo naredili nekaj skupinskih fotografij, za zaključek pa smo na razgledni točki v parku občudovali še mesto Brno. Drugi dan smo se že ob 7h zjutraj odpeljali na slovesnost, posvečeno bratoma Cirilu in Metodu, v Velehrad, ki je sicer manjše mesto, a hkrati najpomembnejše božjepotno središče Moravske. Tu stoji mogočno samostansko poslopje in bazilika, posvečena Mariji  Vnebovzeti ter sv. Cirilu in Metodu, v kateri sta pokopana Metod in ugledni teolog p. Tomaž Špidlik. Pred baziliko se razprostira ogromen trg, ki je bil kljub našemu zgodnjemu prihodu že precej poln. Organizatorji so pripravili duhovni program, sledila je slovesna romarska maša, ki jo je vodil zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič, somaševalo je 30 škofov, ogromno duhovnikov in velika množica vernikov. Popoldne smo se odpeljali v češko prestolnico Prago, kjer smo na starem mestnem trgu s številnimi lepimi palačami in razkošno okrašenimi stavbami največ pozornosti namenili mestni hiši, na kateri smo občudovali slavno astronomsko uro. Privoščili smo si tudi kratek počitek v eni izmed kavarn, nato smo se peš odpravili še mimo Tynske cerkve Marijinega vnebovzetja, kjer je bila l. 1860 ustanovljena Slomškova bratovščina sv. Cirila in Metoda. Zadnji dan smo se z avtobusom povzpeli na grič nad Prago, imenovan Hradčani ali Praški grad, ki ga obdaja obzidje, znotraj katerega so številne utrdbe, grad, cerkve in stavbe. V gotski katedrali sv. Vida smo imeli sveto mašo, obeležili pa smo tudi spomin na Barbaro Celjsko, ki je tu pokopana. Ogledali smo si nekaj dvoran v gradu in znamenito Zlato uličko, znano po majhnih hišicah, v katerih prodajajo spominke. Skozi grajsko dvorišče smo prispeli do razgledne ploščadi, od koder smo občudovali v oblake ovito Prago, nato pa smo se po stopnicah ob obzidju odpravili s Hradčanov do cerkve sv. Nikolaja in potem do Karlovega mostu, ene največjih znamenitosti Prage (temu primerna je bila tudi gneča na njem). Na levem in desnem bregu reke Vltave ga obdajata dva kamnita mostna stolpa, ki sta branila Prago pred sovražnikovimi napadi. Ogled Prage smo zaključili ob kipu Karla Velikega, kjer nas je manjša ploha pregnala na avtobus, sledila je še vožnja domov, ki pa je bila zaradi prelepih vtisov z romanja zelo razposajeno obarvana. Na avtobusu št. 7, kjer smo bili tudi brežiški romarji, smo sicer vsak dan zmolili rožni venec, zapeli kakšno pesem in uživali pod duhovnim vodstvom štirih duhovnikov, med drugim tudi našega gospoda župnika Milana Kšele, ki je bil vse dni odlično razpoložen, mene osebno pa je naravnost navdušil s šalami na račun Prlekov. Romanje po čudoviti Češki je po mojem mnenju v vsakem izmed udeležencev pustilo kakšen trajen spomin, a je bilo kljub natrpanemu urniku prekratko, da bi si ogledali in užili prav vse lepote, zato upam, da še kdaj odpotujemo na Češko in tej deželi namenimo še nekaj svojega časa. (Katja Ogorevc)   


Srečanje sošolcev duhovnikov v Brežicah

V četrtek, 13. junija 2013, so se v naši župniji bilo srečali duhovniki – župniki in sošolci, ki so bili posvečeni v letu 1969. Ob 10. uri je bila v farni cerkvi slovesna sveta maša oz. somaševanje 23 duhovnikov-sošolcev, ki ga je vodil g. Slavko Hrast, župnik v Renčah (župnija na Goriškem v Koprski škofiji). Po sveti maši smo si ogledali nastajajoči Slomškov dom, Fakulteto za turizem, film o kolnarjih, gimnazijske prostore, kjer je bil nekdaj frančiškanski samostan in cerkev sv. Roka. Druženje smo zaključili s skupnim kosilom v Gostilni Racman. Ves čas našega srečanja je bilo izredno prijetno vzdušje, za katerega ste poskrbeli tudi vi farani, ki ste prispevali svoj delež z zelo lepim obiskom svete maše, molitvijo in petjem kakor nekateri tudi z dobrotami za zakusko ob zbiranju. Hvala in Bog povrni za vsako vašo dobroto.

Srečanje sošolcev duhovnikov

Srečanje sošolcev duhovnikov v Brežicah

 

SLOVESNOST SVETE BIRME V BREŽICAH

70 mladih je prejelo zakrament Svete Birme, ki jim jo je podelil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek v naši farni cerkvi Sv.Lovrenca ob slovesni maši  8.junija 2013:

 


Matjaž Roter, obranil doktorsko tezo s področja utroque iure (kanonsko in civilno pravo)


V petek, 7. junija 2013, je naš nekdanji kaplan Matjaž Roter na Pravnem inštitutu Papeške lateranske univerze v Rimu, uspešno ubranil doktorsko disertacijo s področja pravnih ved. Naslov doktorskega dela se glasi: »Sporazum med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih. Primerja s sporazumi držav nekdanje Jugoslavije.« Mentor doktorske disertacije je bil dekan fakultete za civilno pravo profesor Vincenzo Buonomo, profesor mednarodnega prava. Našemu novemu doktorju g. Matjažu Roterju iskreno čestitamo vsi farani obeh župnij Brežice in Kapele.

S spletne strani Radia Vatikan:
http://sl.radiovaticana.va/news/2013/06/08/matja%C5%BE_roter,_obranil_doktorsko_tezo_s_podro%C4%8Dja_utroque_iur/slv-699765


 
ŽUPNIJO BREŽICE OBISKAL CELJSKI ŠKOF

 

Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek se je v spremstvu naddekana in brežiškega župnika Milana Kšele v sklopu kanonične vizitacije brežiške župnije srečal  z vodstvom Splošne bolnišnico Brežice,

predsednikom Gasilske zveze Brežice in z vodstvom Doma upokojencev Brežice. Predhodno se je sestal tudi z brežiškim županom Ivanom Molanom in vodstvom bežiške občine. Kasneje je škof obiskal  tudi podružnici sv. Roka in sv. Lenarta ter redovno skupnost redovnih sester.

V popoldanskem času se je škof srečal z letošnjimi birmanci in člani Župnijskega sveta, cerkvenimi ključarji, kateheti veroučencev ter voditelji raznih skupin v župniji.

 

Obisk celjskega škofa v Brežicah

 


 
Slovesno ob prvem obhajilu v Brežicah
 
Prvo sveto obhajilo je v letošnjem letu v župniji Brežice prejelo 24 mladih, ki so se tako resnično povezali z Jezusom, z naukom cerkve in z vsemi, ki čutijo z vsemi pozitivnimi vrednotami krščanskega življenja. Slovesnost s sveto mašo se je udeležilo zraven staršev, sorodnikov še veliko ostalih, kar je tudi svojevrstna spodbuda za mlade, da bi tudi naprej spoštovali vrednote verovanja in ljubezni do Boga.
 
 

Prvo obhajilo 2013 v Brežicah

 
 

 
 
660 let mesta Brežice
 
V sklopu obeležitve mestnih pravic in dolge zgodovine našeg kraja se je aktivno vključilo tudi Društvo 1824 in Župnija Brežice. V ta namen so obiskovalcem široko odprli vrata Slomškovega centra in farne cerkve Sv. Lovrenca v neposredi bližini. Župnik MIlan Kšela je obiskovacem tudi v kratkem predstavil zgodovino in pomen cerkve ter potek del na obnovi stavbe Slomškovega doma.
 

660 let mesta Brežice


 
 
BLAGOSLOV JEDIL V BREŽICAH

Blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi Sv. Roka

 
V velikonočnem  času je med ostalimi tudi v cerkvi Sv.Roka bilo zelo veliko tistih, ki so v cerkev prinesli velikonočna jedila k blagoslovu. Pomen, mesa, hrena,pirhov in kruha v velikonočni košarici jedil je zbranim pred blagoslovom povedal domači župnik Milan Kšela.  
 

 
 
CVETNA NEDELJA V BREŽICAH
 

Cvetna nedelja v Brežicah


 
 
 
Velikonočna delavnica v organizaciji Društva 1824. 
 
 
V soboto, 23. marca 2013, so pod okriljem Društva 1824 in v okviru programa Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg, potekale tri otroške velikonočne delavnice. Na delavnicah so otroci v starosti do 15 let izdelovali butarice, pirhe in velikonočne voščilnice. Delavnic se je udeležilo 25 otrok. Skupaj z ustvarjalkami vseh generacij so izdelali 35 butaric, 50 voščilnic z velikonočnimi motivi in obilico pisanih pirhov. Izdelki, ki jih otroci niso ponesli v svoje domove, bodo bili do Velike noči tudi razstavljeni v veži župnijske cerkve sv. Lovrenca v Brežicah.
 

Velikonočna delavnica 2013

 
 
 
Društvo 1824 v projektu Socialno podjetništvo:
 
 

 
 
 
Skupnosti dajemo nasmeh
Na četrti javni radijski oddaji Društva SKAM in Radia Ognjišče smo se v četrtek, 7. marca, ustavili v celjski škofiji, v Glasbeni šoli Brežice, kjer so na okrogli mizi z naslovom „Pripadnost Cerkvi, Kristusu, evangeliju, trenutnim trendom - nikomur?“ sodelovali frančiškanka s. Metka Kos, katehetinja Mojca Šakanovič, duhovni pomočnik v celjski stolnici Ivan Šumljak in teolog Benjamin Siter.

SKAM v Brežicah

 
video: Radio Ognjišče

SKAM v Brežicah

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Društvo "1824" Letni občni zbor članstva
 
 
 
 

Društvo 1824 z novimi načrti

 
 
 

 
 
 
 
Župan Občine Brežice obiskal Slomškov dom in si ogledal kako potekajo dela
 

Župan občine Brežice Ivan Molan je na povabilo gradbenega odbora skupaj z župnikom Milanom Kšelo obiskal Slomškov dom in si ogledal do sedaj obnovljene prostore, kjer se bodo odvijale različne dejavnosti (karitativne, izobraževalne, kulturne, duhovne).  Obnova nekdanje  osnovne šole na Kržičnikovi 2 poteka od leta 2004, za obnovo je bilo do sedaj namenjenih 0,5 milijona evrov, od tega kar 70 odstotkov predstavljajo darovi vernikov.  

Županu Ivanu Molanu so člani gradbenega odbora predstavili obnovljene pritličje, kjer so prostori župnijske Karitas in zimska kapela. Zanimivost zimske kapele so Korpus – Jezus na križu in kipa Marije Brezmadežne ter bl. A. M. Slomška,

ki so umetniško delo  Martina Pavloviča, člana gradbenega odbora. V pogovoru so županu Ivanu Molanu predstavili načrte za naprej, tako bo v letošnjem letu izvedena fasada na obnovljeni stavbi, gradbeni odbor

pa od Občine Brežice pričakujejo ureditev pločnika pred stavbo, ki se nahaja v samem mestnem jedru.

Obisk župana Ivana Molana


Slomškov dom - prostor druženja in aktivnosti za vse generacije

 

Obnova l. 1824 izgrajene stavbe se je začela na pobudo brežiškega župnika in vernikov z namenom zagotoviti primerne prostore za različne skupine, ki že vrsto let delujejo v župniji (Karitas, skavti, pevski zbori,…).

V l. 2011 je bilo ustanovljeno društvo 1824 z namenom povezati različne skupine in obnovljeni dom napolniti z vsebinami ter razvijati aktivnosti za otroke, mladino, družino in starejše

na področju kulture, sociale, dobrodelnosti, izobraževanja, duhovnosti, športa in rekreacije.

 

Večino sredstev za obnovo prispevali verniki

 

Obnovo Slomškovega doma vodi gradbeni odbor, v katerem sodelujejo Jože Kelhar, Martin Pavlovič, Stanko Golobič in Marjan Adamič.  Od l. 2004 do danes je bilo v obnovo doma investirano 0,5 milijona evrov,  od tega sta za približno 30% preko razpisov prispevala država in občina, 70% sredstev pa predstavljajo prostovoljni prispevki vernic in vernikov. V gradbenem odboru vestno beležijo potek obnove, ponosni so na opravljeno delo in dejstvo, da financiranje obnove poteka brez kreditov, kar je v današnjih časih velik dosežek.

 

 

O Slomškovem centru v Brežicah


Sveti trije kralji tudi v Brežicah 2013
 
 
 

Tudi letos smo se v brežiški župniji priključili Trikraljevski akciji, ki jo vsako leto organizira Misijonsko središče Slovenije. Tako so v soboto 5. januarja štiri skupine kolednikov obiskale dobrih 130 domov in jim ponesle veselo oznanilo o rojstvu Odrešenika, ki prinaša rešitev vsem ljudem, ter blagoslov in voščila za novo leto 2013. Povsod smo bili prijazno sprejeti, marsikje se je v očeh zalesketala solza ob iskrenih in blagohotnih besedah ter pesmi mladih kolednikov, občudovali smo številne skrbno in domiselno izdelane jaslice ter se posladkali z domačimi piškoti. Vaše odprte roke so pomagale, da smo zbrali nekaj več kot 1800 €. Denar bo letos namenjen našim misijonarjem na Madagaskar, v Brazilijo, Ruando, Benin in Kambodžo. Z njim bodo zgradili šole, vrtec, sirotišnico, internat in cesto.

 
 

Sveti trije kralji v Brežicah 2013

 
 
 

Trije kralji v Brežicah 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Božični večer v Brežicah
 
Božični večer je potekal v znamenju mladih, ki so pred polnočno mašo
pripravili božičnico, uprizoritev božičnega dogajanja v času rojstva Jezusa Kristusa.
 

Božičnica v Brežicah 2012

 
 

 
 
 
JASLICE V FARNI CERKVI Sv. LOVRENCA V BREŽICAH
 
V brežiški farni cerkvi Sv. Lovrenca so mladi člani naše župnije, skavti in člani društva 1824 že od jeseni marljivo pripravljali nove jaslice. Zraven tradicionalne evengelijske upodobitve so pripravili še maketo osrednjega središča mesta s cerkvijo in okoliškimi stavbami, vse seveda v povsem natančni izdelavi v merilu 1:50.
Ob tem pa je tudi brežiški župnik MIlan Kšela nagovoril vse ljudi dobre volje, več pa v videozapisu.

NOVE JASLICE V BREŽICAH

 
še nekaj fotografij:

Nove jaslice v Brežicah

 

 
 

Miklavž v Brežicah

Sveti MIklavž, eden izmed velikih dobrotnikov, prijatelj otrok in vseh, ki imajo radi toplino bližajočih se prazničnih dni, je med ostalimi obiskal tudi brežiške otroke v farni cerkvi Sv. Lovrenac v Brežicah. Kako je bilo smo strnili v naši fotozgodbi. 

 

Miklavž v Brežicah

 


 

 

Delavnica adventnih venčkov

Društvo 1824 je pripravilo in izpeljalo letošnjo delavnico, ki je bila razdeljena kar na tri sklope in sicer izdelava 

adventnih venčkov, božičnih okraskov za božje drevo 

in v župnijski kuhinji je dišalo po pečenih piškotkih. Vas zanima, v videozapisu se nazorno vidi dejavnost:


Adventna delavnica

Seveda smo nekatere najbolj zanimive trenutke ovekovečili tudi v fotografskem zapisu:


....sledi.....


20. JUBILEJNI DOBRODELNI KONCERT

KARITAS: KLIC DOBROTE

Dobrodelni koncert Karitas v Brežicah 2012

Za vse, ki se niste mogli udeležiti letošnjega že 20. po vrsti vsakoletnega dobrodelnega koncerta Karitas Brežice smo za vas skozi objektiv kamere ujeli vse nastopajoče in celoten koncert je tukaj. Lahko podoživite lepe glasbene trenutke. Ob tem pa se na karitasu zahvaljujejo vsem, ki so pomagali pri izvedbi koncerta in tudi drugače pomagajo naši dobrodelni humanitarni organizaciji v skrbi za sočloveka. 

V kolikor pa ste pripravljeni  tudi sami stopiti v vrste prostovoljcev, ki na različne načine pomagajo drugim pa ste prav prijazno vabljeni.

20. KLIC DOBROTE V BREŽICAH

 
 

Brežiška karitas v novih prostorih

 

 
 
 
 
 
Dramska igra o življenju Sv. Lovrenca
 

Gledališka predstava življenja svetega Lovrenca je bila

 v petek 30. novembra ob 18.30 v župnijski cerkvi v Brežicah.

Predstvo je uprizorilo Pučko kazalište Hvar, Hrvaška.

Predstavo prikzujejo že od leta 1970 in so z njo obšli že vso Evropo, ZDA, Argentino.

V predstavi sodeluje samo možki mladeniči in fantje. Sodeluje 26 nastopajočih.

Tokratna turneja je bila po Sloveniji, požupnijah kje je farni zavetnik Sv. Lovrenc.

Ker je tudi naša župnija posvečena Sv. Lovrencu so se z njo predstavili tudi pri nas.

To je bila njihova že 230 izvedba. Predstavo si je ogledalo okoli 70 obiskovalcev, ki so nad uprizoritvijo bili zelo navdušeni.                                                      župnik Kilan Kšela

Odrska uprizoritev v cerkvi Sv. Lovrenca

 


ADVENTNO - BOŽIČNI BOLŠJI SEJEM V BREŽICAH

nedelja 25. novembra 2012

V prostorih Slomškovega centra v Brežicah smo pripravili letošnji adventno-Božični bolšji sejem, kjer so so obiskovalci lahko ogledali marsikaj za prihajajoče praznike in tudi kupili kakšno malenkost po bolj simboličnih cenah. 

Adventno-bolšji sejem v Brežicah 2012

 vam je morda video bolj pri srcu:

Letošni adventno-božični sejem

 

 


 

 

 

Molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška

 

NEBEŠKI OČE! BLAŽENI ŠKOF ANTON MARTIN SLOMŠEK JE LUČ NA POTI NAŠEGA KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA. NAJ NAS SPREMLJA NJEGOV ZGLED IN PODPIRA NJEGOVA PRIPROŠNJA, DA BOMO V EDINOSTI S TEBOJ IN MED SEBOJ NAPREDOVALI V VERI, UPANJU IN LJUBEZNI IN BODO USLIŠANE NAŠE PROŠNJE ZA NJEGOVO KANONIZACIJO.

TO PROSIMO, PO KRISTUSU, NAŠEM GOSPODU. AMEN.

 

OČE NAŠ… ZDRAVA MARIJA… SLAVA OČETU…

  

  Letošnje Lovrenčevo v Brežicah

Lovrenčevo 2012


Lovrenčevo 2012 Brežice

Velikonočna delavnica za otroke 

Velikonočna delavnica

Društvo 1824 je pripravilo ustvarjalno delavnico, na kateri so otroci izdelaovali različne velikonočne okrsake, barvali pirhe, in delali še niz zanimivih stvari, katere so odnesli na domove in s svojimi izdelki razveselili tudi njihove domače.

 

Velikoknočna delavnica za otroke

 

 

Cvetna nedelja v Brežicah
 
 

cvetna nedelja 2012, foto Davor A. Lipej

 
 
 

OPRESNIK

Med najstarejše vrtse velikonočnega kruha spada opresnik, presnec. Po štiridesetnevnem postu je spet dovoljeno jesti meso, kruh, pirhe in potico. To je spomin na čase, ko so na velikonočne butare obešali presni kruh, potice in sladice.
 
V naših krajih pomeni povest o kruhu stoletja stare sanje slovenskega kmeta. Kruh mu pomeni praznik, kruh ima zanj čarobno moč, kruh je zdravilo, merilo blaginje. Naj ostane predmet spoštovanja tudi v današnjem času.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncert ob materinskem dnevu učencev Glasbene šole Brežice
 

Koncert ob materinskem dnevu 2012

 
pa še videozapis:
 

Koncert ob materinskem dnevu

 
 

 

 

 

KRIŽEV POT V BREŽICAH

Postni petki nas vabijo k premišljevanju in molitvi križevega pota. Hoja za trpečim Odrešenikom razžarja v nas ljubezen do Jezusa in do bližnjih. Pomaga nam, da lažje sprejmemo in nosimo svoj križ. Odpira nam oči in srce za stiske ljudi okoli nas. Pomaga nam, da lažje premagujemo svojo grešnost ter napredujemo v krepostih in na poti svetosti. Da bi zares lahko zajeli iz studenca teh velikih milosti, ki so nam na voljo, smo tudi letos tako kot že v nekaj zadnjih letih povabili k oblikovanju križevega pota pred petkovo večerno sveto mašo različne skupine, ki delujejo v naši župniji. Sodelovali so že člani ŽPS in veroučenci, v prihodnjih petkih pa se bodo zvrstili še skavti, sodelavci župnijske Karitas in člani biblične skupine. Vsakokrat so dobrodošli ministranti! V času križevega pota je tudi priložnost za sveto spoved. Na voljo je tuj spovednik.
Ponovno vas vabimo, da pridete v čim večjem številu. Velika noč se bliža. Podajmo se na pot za Gospodom! Ne odlašajmo!
"Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!" (2 Kor 6,2) Odprimo svoja srca Božji milosti. Jezus nas vabi in kliče na pot spreobrnjenja. Ljubeče. Nevsiljivo. Poskuša zopet in znova. A nam daje svobodno voljo. Zavedajmo se, da gre za vprašanje življenja in smrti. Ne samo na tem svetu, ampak za vso večnost! Izbira je naša.


 

Križev pot 2012

 
 
POSTNI ČAS

 

Postni čas je eden dveh največjih časov cerkvenega leta. Začenja se s pepelnično sredo (dan  po pustu) in traja 40 dni. Svoj višek dosega v cvetni nedelji (ko praznujemo slovesni Jezusov vhod v mesto Jeruzalem), na pragu velikega tedna.

Ni treba iti v Sinajsko puščavo, da lahko ubežimo vsemu hrupu in vrvežu vsakdanjosti. Ni treba 40 dni, da spoznamo, da nam življenje ni bilo darovano samo za uživanje, temveč predvsem za preizkušnjo. Ni nujno, da se postimo ob kruhu in vodi, da bi sredi izobilja in nepravičnosti spet našli pravo mero. Vsem pa nam mora biti jasno, da smo na poti k velikemu prazniku in da je pot na kakšen vrh povezana tudi s trudom in odpovedjo.

Po krstu v Jordanu se je Jezus za štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati blagovest odrešenja. Te njegove "duhovne vaje" so Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se verniki "z večjo vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega" ter tako napolnili "baterije" svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati.

RAZLIČNI PRISTOPI K POSTU

Postiti se pomeni težiti k temu, da se odpoveš hrani, pijači ali televiziji ... Vendar je še mnogo drugih kreativnih poti, s katerimi prejemamo Jezusov zdravilni dotik. Nekaj priporočil, ki jih morda lahko upoštevate:

 1. Post jeze in mržnje Dajte svoji družini veliko dozo ljubezni vsak dan.
 2. Post obsojanja drugih Preden kogarkoli obsodiš, se spomni, kako Jezus spregleda naše napake.
 3. Post malodušnosti Zavedaj se Jezusove obljube, da ima ON popoln načrt za tvoje življenje.
 4. Post pritoževanja Ko se znajdeš, da bi se pritoževal nad čim, zapri oči in se spomni kakšne male sreče, ki ti jo je Jezus dal.
 5. Post zamere in zagrenjenosti Poizkusi odpustiti tistim, ki so te morda ranili.
 6. Post zapravljanja Poizkusi zmanjšati porabo za 10 % in daj ta prihranek ubogim.


 

DRUŠTVO 1824

Društvo 1824 je bilo ustanovljeno 19. decembra 2011 z namenom združevanja prostovoljcev vseh generacij, ki želijo razvijati raznovrstne dejavnosti na območju mesta Brežice, Župnije Brežice in Občine Brežice. Cilj društva je združevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih letih uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preživljanja prostega časa in aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj. Pomemben del delovanja Društva 1824 je povezan s celovito obnovo stavbe nekdanje osnovne šole na Kržičnikovi ulici 2, nepremičnega spomenika lokalnega pomena. Župnija Brežice se že vrsto let trudi in izvaja gradbeno obnovo, ob tem pa se zaveda, da mora hiša – Slomškov dom dobiti tudi ustrezno vsebino, ki bo združevala različne dejavnosti – tiste, ki so že oblikovane in nove, ki bodo nastale na podlagi potreb in želja sooblikovalcev življenja hiše po gradbeni obnovi.
V okviru župnije Brežice že vrsto let deluje več različnih skupin, ki so se sedaj pod okriljem novoustanovljenega Društva 1824 medsebojno povezale z namenom razvijanja in izvajanja dejavnosti s področja otrok in mladine, kulture, sociale, družine, starejših občanov, izobraževanja, športa ter rekreacije, ustvarjanja, posredovanja, predstavljanja in varovanja kulturnih vrednot in dediščine na območju Župnije Brežice.
Tako so skladno z zgornjim namenom že dlje časa dejavni biblična skupina in otroški pevski zbor, ki je izdal tudi svojo glasbeno zgoščenko pod vodstvom Mateje Količ. Za obnovo Slomškovega doma od ustanovitve leta 2007 skrbi gradbeni odbor, s ciljem čim prejšnje in gospodarne obnove ter zagotovitve prostorov za raznovrstne dejavnosti. Obnova se je pričela leta 2004.
V zadnjih letih so aktivni tudi skavti, ki sodelujejo pri izvajanju vsakoletnih oratorijev, usposabljajo otroke in mladino za prostovoljno mladinsko delo, v svojih programih pa se posvečajo povezovanju in skrbi za naravo ter okolje. Vsako leto pa v Občino Brežice v božičnem času prinesejo Lučko miru in so pomembni sooblikovalci kakovostnega preživljanja prostega časa in neformalnega učenja otrok in mladine v omenjeni občini. Pred časom pa se je ustanovil tudi mladinski pevski zbor, ki bo s svojim delovanjem in nastopi ob določenih prireditvah prav tako sledil zgoraj navedenemu namenu Društva 1824.
Osrednji del delovanja na področju dobrodelnosti ima Župnijska Karitas, ki je v letu 2011 praznovala 20. obletnico obstoja in delovanja. Združuje 16 prostovoljcev. V okviru svojega dobrodelnega dela prostovoljke sprejemajo in izdajajo dobrine, organizirajo delavnice (izdelava butaric, adventih venčkov). Ob posebnih dnevih, kot so materinski dan, Miklavž, obiskujejo in obdarijo mlade mamice v porodnišnicah, varovance Doma upokojencev in otroke. Na prvo adventno nedeljo imajo vsako leto tradicionalni dobrodelni koncert »Klic dobrote«, kjer se namesto vstopnic zbirajo prostovoljni prispevki. Denarna sredstva za pomoči potrebnim zbirajo skozi vse leto.
Vse zgoraj navedene skupine združujejo ljudi vseh starosti. S svojim delovanjem in zastavljenimi projekti stremijo h glavnemu cilju Društva 1824, tj. zagotavljanju pogojev za delovanje raznovrstnih programov in prireditev, ki vključujejo: dejavnosti za otroke in mladino, kulturne, socialne, karitativne dejavnosti, dejavnosti za družine, starejše, izobraževalne, duhovne, športne in rekreacijske dejavnosti. Zaradi navedenega bo Društvo 1824 s svojim delovanjem ter skladno z zgoraj navedeni namenom in ciljem prispevalo k nadaljnjem razvoju in nadgradnji že zastavljenih in izvedenih projektov ter programov na tem področju.
Društvo 1824 je poimenovano z letnico, ki obeležuje gradnjo nekdanje šole, danes z naslovom Kržičnikova 2 in leto, ko je Anton Martin Slomšek bil posvečen v duhovnika. Slomšek je  s svojim delovanjem zaznamoval tako Župnijo Brežice še bolj pa Občino Brežice.
Ekumenski zbor v Brežicah
 

Vsako leto je od 18. do 25. januarja molitvena osmina za edinost kristjanov. Letošnja je imela naslov: »Zmaga našega Gospoda Jezusa Kristusa nas bo vse spremenila.« (1Kor 15, 51-58)

Za to pot edinosti je potrebna tudi vztrajna in zaupna molitev. »Na ekumenski poti k edinosti gre prvenstvo skupni molitvi. Če se bodo kristjani znali kljub svojim delitvam vedno bolj zedinjati v skupni molitvi okoli Kristusa, bo rasla njihova zavest o tem, kako je omejeno tisto, kar jih ločuje v primeri s tem, kar jih združuje.« je pred leti v okrožnici »Da bi bili eno« zapisal papež Janez Pavel II.

V jubilejnem Slomškovem letu smo 28. januarja (mesecu edinosti) 2012 imeli v farni cerkvi sv. Lovrenca sveto mašo po vzhodnem obredu v staroslovanskem jeziku. Božansko liturgijo med svetimi očeta našega Janeza Zlatoustega sta imela protojerej stavrofor o. Mihajlo Hardi in o. Gorazd Bastašič. Somaševanju se je pridružil tudi domači župnik g. Milan Kšela. Sodeloval je ekumenski zbor z 29 pevci. Po slovesnosti so vsi skupaj nadaljevali druženje v Gostilni Racman, kjer so pevci navdušeno zapeli še nekaj domovinskih pesmi.

 
 

Ekumenski zbor v Brežicah

 
 
 
 
 
 
Koledniki 2012 v župniji Brežice
 
 

Koledniki v brežiški župniji

V soboto 7. januarja 2012, dan po prazniku svetih treh kraljev, so tri skupine kolednikov obiskale okrog 110 domov v naši župniji.
Vsepovsod so bili zelo lepo sprejeti. Zahvaljujemo se vsem za odprto srce, saj bomo na Misijonsko središče Slovenije, ki je glavni organizator vsakoletne trikraljevske akcije, letos lahko poslali dobrih 1600 evrov. Kot ste lahko prebrali na letakih, ki so vam jih prinesli koledniki, bodo letošnji darovi namenjeni našim misijonarjem na Madagaskarju, v Ukrajini, Angoli, Braziliji, Malaviju in Ruandi. Hvala tudi vsem našim kolednikom in njihovim šoferjem, ki so darovali svoj čas in dobro voljo! Letošnji koledniki so bili: Valentina Lapuh, Valentina Levak, Mateja Levak, Ana Levak, Ana Žnideršič, Julija Jankovič, Patricija Kelhar, Lenart Količ, Judita Volčanšek, Florjan Volčanšek, Manca Količ in Rok Količ. Šoferji ali  - kot se včasih pošalimo - "kamele" pa so bili Angela Ivančič, Jože Ferenčak in Marko Ćosić.


 

Koledniki 2012

 
 
 
 
Blagoslovljen Božič in vse dobro.
 
 
 
 
 

Voščilo

 
 
 
V SOŽITJU PRAZNIČNIH ZVOKOV
 
 
 

Besedilno polje

Predbožični koncert MePZ Viva iz Brežic v naši farni cerkvi Sv. Lovrenca v Brežicah. Nekaj utrinkov kako zvenijo.
 
 
 

Viva Brežice

 
 

 

Praznični zvoki Vive v Brežicah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. KLIC DOBROTE V BREŽICAH
 
VIDEOPOSNETEK KONCERTA KARITAS v BREŽICAH:
 

Koncert Karitas 2011

 
 
 

Koncert Karitas Brežice 2011

Brežiška karitas deluje že polnih 20 let in sinočnji koncert v brežiškem kulturnem domu je bil nadvse slovesen.  Odziv ljudi dobre volje je bil zalo velik, dvorana je bila zasedena do zadnjega prostega sedeža in kakšni dve uri glasbenega programa je bilo za vse veliko doživetje. Uvodni nastop je pripadel glasbeni skupini Jerneja Kolarja, sledil je plesni nastop najmlajših, otrok v vrtcu mavrica iz Brežic. Koledniki iz Bušeče vasi so znani po prepevanju ljudskih pesmi, radi pa se odzovejo tudi na dobrodelne prireditve, kot je bila sinočnja v Brežicah. Učenci brežiške glasbene šole, folklorna skupina Kresnice so prav odplesali folklorno postavitev na odru, za njimi pa še pevka brežiške glasbene šole. Družinska gledališka skupina Kolenc in Vač je bila med gostujočimi na odru in za njimi so zapele članice vokalne skupine Sovice iz OŠ Cerklje ob Krki. Temperamentni člani skupine Mariachi e Jalisco so poživili koncert z mehiškimi ritmi in melodijami.

Osrednji govornik zbranim je bil celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je izrazil posebno hvaležnost vsem članom brežiške karitas, to je skupina 16 prostovoljcev. Voditeljici Zinki Žnideršič se je zahvalil še posebej s plaketo Celjske škofije škofije, za vsa dobra dela, ki jih je vložila v delo karitas v minulih dveh desetletjih. Škof je še posebej poudaril,d aga veseli velik odziv ne le na koncertu, ampak tudi drugače do delovanja te dobrodelne organizacije. Kljub težkemu času se še najdejo ljudje, kis o pripravljeni pomagati drugim ljudem v stiski.  Tudi na sinočnjem koncertu so zbrali preko 1700 €, ki jih bodo še kako potrebovali, za blaženje različnih socialnih stisk prosilcev pomoči.  Navzoče jez nekaj lepih misli  pozdravil tudi brežiški župnik in naddekan Milan Kšela. Sicer pa brežiška karitas čez leto dežura v svojih prostorih vsako sredo med 15. in 16. Uro,m takrat lahko tudi oddate stvari, obleko ki mora biti čista in oprana. Informacijska svetovalna pisarna je odprta vsak torek med 9. in 12. uro. Razen tega  pa pripravijo tudi različne delavnice za izdelovanje velikonočnih butaric, adventnih venčkov, za materinski dan prostovoljci obiščejo porodnišnico in mlade mamice, tudi na dom starostnikov ne pozabijo. V lanskem letu so se sestajali 1-2 krat mesečno, obravnavali so 206 prošenj družin za pomoč, oz. okoli 770 osebnih prošenj za različno pomoč. Ob tem povejmo, da razen obleke, obutve, šolskih potrebščin posredujejo tudi za pohištvo, gospodinjske aparate, posodo in podobno. Skozi celo leto zbirajo denarna sredstva dobrih ljudi bodisi v puščici Karitas v brežiški cerkvi, v župnišču, pisarni Karitas ali na posebnem bančnem računu. Izdelke iz prej omenjenih delavnic pa tudi prodajajo po simbolični ceni.

Zinka Žnideršič v imenu brežiške karitas še posebej prijazno vabi nove dobrovoljce, ki bi se želeli vključiti v njihovo delo, saj zaradi povečanega števila prošenj in vse večje stiske imajo sodelavcev premalo.

Ob tem se človek resnično nehote vpraša, le kam plove naš svet, naš planet, da nekateri niti ne vedo koliko premoženja v milionih imajo, drugi pa si ne morejo niti osnovne hrane privoščiti ob recimo rednemu  in poštenemu delu. Ko smo pa že pri poštenju, ali so res vsi tisti, ki premorejo milione € bili vedno pošteni, ali so jih res zaslužili na pošten način in ne morda tudi preko hrbtov malih, neznanih in žal vse bolj ponižanih ljudi, tudi v Sloveniji ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncert Karitas 2011

 
 
 
 
 
 
 
SLOVESNOST NA GOD BLAŽENEGA JANEZA PAVLA II.

 

Življenje je Božji dar. Telesno življenje nam je posredovano po ljubezni staršev. Božje življenje pa prejmemo ob svetem krstu.

Sprejeti spočeto življenje, ga negovati in z rojstvom posredovati v svet je milost. In prav te milosti je bila deležna družina Količ že šestič. V topel objem Lenarta, Mance, Roka, Vida in Lucije je prijokal še Pavel Janez, ki je mami Mateji in očetu Štefku zarisal neizbrisen nasmeh. Nasmeh ponosa, sreče, ljubezni pa tudi skrbi, ki so povezani z življenjem v krščanski družini. Moč za vzgojo v samostojne, ponosne in zgledne kristjane prav gotovo dobivata v molitvi in globoki veri v Boga. Vzgled vsem nam v župniji.

V soboto, 22. oktobra 2011, je ob večerni maši lepo slovesnost svetega krsta vodil novomeški škof, msg. Andrej Glavan. Sveta maša je bila prežeta z mislijo na življenje. V pridigi je izzvenela pomembnost sprejetja novega bitja in vzgoje otrok z ljubeznijo ter vero kot temeljnima vrednotama.

Ob predvajanih slikah blaženega Janeza Pavla II. je bilo čutiti, da je njegov blagoslov prisoten med nami. In slike malega Janeza Pavla, ki je kot nežno bitjece z ljubeznijo sprejet v družini.

S kora pa so ubrani glasovi v akordih podajali malega v Marijin objem.

Na prvi god blaženega Janeza Pavla II. je mali Janez Pavel postal  kristjan, eden nas vseh, ki smo ga z veseljem sprejeli medse.

Želimo mu srečno, blagoslova polno življenje.

Župljani Sv. Lovrenca iz Brežic

 
         STIČNA MLADIH 2011

17. septembra smo se mladi iz Brežic z avtobusom odpravili na letos že 30. jubilejno Stično mladih. Vzdušje med nami je bilo enkratno in polno pričakovanj. Letos smo se srečali pod geslom: "Ne bi me iskal, če me ne bi že našel". Bog je bil seveda ves čas z nami in ni bilo mogoče najti nekoga z žalostnim obrazom. Mislim, pa tudi opaziti je bilo, da se je prav vsak izmed nas imel lepo. Najprej smo si ogledali stojnice, potem pa so nas že privabljale zelo zanimive delavnice. Izbirali smo lahko med različnimi temami, Mladi in prostovoljstvo, Utrjeni v veri, Kultura mladih, Kristjan v družbi itd. Od delavnic smo lahko odnesli veliko novega in še dodaten poln koš dobre volje. Zatem smo se vsi skupaj zbrali na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer je potekala sveta  maša. Z molitvijo in s pesmijo smo se združili z Bogom ter prejeli blagoslov. Nato pa smo dočakali Stična band, s katerim smo peli, plesali in se imeli nepozabno super! Kdo izmed nas je spletel tudi kakšno novo prijateljsko vez, ki ga bo spominjala na Stično. Vsak izmed nas je imel tudi možnost kupiti majčko z letošnjim geslom, s katero bo oznanjal, kako se imamo v Stični fajn! Bilo je lepo, ni nam žal, da smo se tudi letos udeležili tega dogodka. Torej, naslednje leto se zopet vračamo z novimi pričakovanji. Vsi tisti, ki se nam niste pridružili in ste ostali doma, vedite veliko ste zamudli. Preostane vam možnost, da se nam pridružite naslednje leto, verjemite ne bo vam žal! :)

                                                             Klavdija Vegelj


Na svetovnem srečanju mladih

Madrid, glavno mesto Španije, je v tednu od 15. do 21. avgusta 2011 gostil nepopisno množico ljudi. Mladi smo kar drli iz vseh koncev sveta, da bi si ogledali mesto in skupaj pričakali enega najbolj slovesnih trenutkov – nedeljsko mašo s papežem. Si predstavljate, da je bilo pri maši skoraj dva milijona mladih?

Večina nas je romanje v Madrid začela z dnevi po vseh škofijah Španije, naša skupina je bila nastanjena v Kartageni, na jugovzhodu ob morju. Tam so nas domačini sprejeli v svoje domove za pet dni ter nam vsak dan pripravili zanimiv program. V teh dneh smo spoznali pravo špansko življenje, okusili njihovo tradicionalno hrano ter občutili vročino zraka in svežino morja. Po teh čudovitih dneh so nas »naše« družine s solznimi očmi pospremile na avtobuse, ki so nas odpeljali v Madrid.

Tam se nas je zbralo skoraj 900 mladih Slovencev. Vsak dan smo imeli skupno katehezo s škofom Jurijem Bizjakom, ki nas je vse navdušil s svojim optimizmom in dobro voljo. Tako smo tudi z veseljem sodelovali pri vsakodnevni sveti maši, pri kateri smo polni energije prepevali in slavili Boga. Popoldne je vsak odšel po svoje, kajti domačini so pripravili res veliko festivalov za mlade, predavanj, iger, koncertov, delavnic … za vsakega se je kaj našlo. In tako je prišel četrtek in z njim papež. Ulice so bile nabito polne mladih, ki smo vzklikali v en glas : »Viva el papa!« V petek smo imeli križev pot skupaj s papežem. Vsak izmed nas je sodeloval v svojem domačem jeziku in bilo je v užitek poslušati toliko različnih besed, pa vendar so vse govorile enako.

V soboto smo se odpravili na letališče Cuatro Vientos, kjer se nas je drenjalo vseh 2 milijona romarjev. Zvečer smo imeli vigilijo, med katero je bila nevihta, za katero ste vsi slišali. Nam ni bilo nič hudega, saj je trajala približno 10 min, je pa res, da so bili močni sunki vetra. Tako je veter odpihnil papežu kapo in podrl šotor s hostijami, da smo bili v nedeljo brez obhajila. Vendar ni nič pokvarilo našega veselega razpoloženja. Spali smo na letališču na tleh, kar je svojevrstna izkušnja. V vročini naslednjega dne smo imeli slovesno zaključno mašo in po njej nam je papež razkril, kje bo svetovni dan mladih 2013 – Rio de Janeiro, Brazilija. To so bile res čudovite počitnice in nepozabna izkušnja. Zdaj pa že komaj čakamo naslednjega svetovnega dneva mladih – se vidimo čez dve leti v Riu! (še prej pa 17. septembra v Stični mladih!)

                                                                                               Jurij in Jelka Žnideršič


25 let pastoralnega dela Metoda Ogorevca

 
 Jubilejna sv.maša ob 25 letnici pastoralne službe Metoda Ogorevca 
 

V naši župniji smo v nedeljo, 7. avgusta 2011, obhajali farno žegnanje v čast župnijskemu zavetniku svetemu Lovrencu, ki je bilo letos združeno s srebrno mašo našega rojaka g. Metoda Ogorevca, SDB, ki že vrsto let pastoralno deluje na Rakovniku v Ljubljani. Slovesno somaševanje je vodil srebrnomašnik. Somaševala sta g. Vinko Štrucelj, SDB, župnik v Sevnici in prodekan Videmske dekanije, in domači župnik g. Milan Kšela. Ob 25. obletnici mašniškega posvečenja je g. Metod Ogorevc zbranim razdelil spominske podobice s citatom iz Svetega pisma: »Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim! To je namreč postava in preroki.« (Mt 7,12). Člani ŽPS smo se v imenu vseh župljanov zahvalili g. Milanu Kšeli, ki že 30. leto zavzeto in uspešno vodi našo župnijo. Po slovesnosti v cerkvi smo farani pokramljali še ob domačih dobrotah pred cerkvijo. 

Rokovo v Brežicah 2011

Rokovo v Brežicah 2011


Na Rokovo, 16. avgusta, so že tradicionalni romarski shodi v čast sv. Roku, zavetniku podružnične cerkve v Brežicah. Praznovanje se je začelo že na Marijin praznik, 15. avgusta, zvečer s sv. mašo, ki jo je daroval mag. Janez Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki, in blagoslovom zdravilnih rož. Na god sv. Roka so maševali: ob 6. uri domači župnik g. Milan Kšela, ob 7. uri g. Franc Rataj, lazarist iz Dobove, ob 8. uri dekan g. Jože Špes, župnik v Brestanici, ob 9. uri g. Jože Pacek, župnik na Čatežu ob Savi, ob 10. uri prelat g. dr. Janez Gril iz Novega mesta in ob 19. uri g. mag. Peter Ivančič, SDB, brežiški rojak. Za slovesnost bogoslužja so poskrbeli domači cerkveni pevci in mladi pevci Kulturnega društva Zvezda iz Dobove. 
"V TVOJO SMER"
 
ORATORIJ V BREŽICAH
 
Potekal je od 11. do 17. julija 2011
 
 
Letošnji oratorij je pripravila pripravila skupina animatorjev iz Artič, Brežic in iz Kapel,
 
Video prispevek z izjavami in utrip iz dogajanja je dosegljiv na povezavi:
 
 
 sicer pa si lahko ogledate tudi fotogalerijo z letošnjega Oratorija 2011 v Brežicah.
 

ORATORIJ 2011

 
  

NOVICE IN OBVESTILA 


  

08.avgust 2011 Nove galerije fotografij

Na podstrani "GALERIJE" si lahko ogledate nove galerije fotografij, ki smo jih dodali.

 

  


Pevska skupina župnije svetega Lovrenca iz Brežic v tej zasedbi prepeva pet let.

Prepevamo pri nedeljski maši vsako zadnjo nedeljo v mesecu ter pri raznih župnijskih praznikih, kot so prvo sveto obhajilo, sveta birma, začetek in zaključek veroučnega leta. Za božič pripravimo program pred polnočnico ter sodelujemo kot koledniki pri vsakoletni Trikraljevski akciji. Prepevamo tudi na revijah oziroma srečanjih cerkvenih otroških in mladinskih zborov v dekanijskem merilu. Sodelovali smo na dobrodelnem koncertu brežiške Karitas »Klic dobrote«, prepevali bolnikom v brežiški bolnišnici ter gostovali v Kapelah in v Ljubljani na Rakovniku.

Leta 2010 smo posneli zgoščenko Prihajam k tebi, moj Gospod.


Pevsko vajo imamo enkrat tedensko. Običajno prepevamo ob spremljavi kitare in violine, ob slovesnejših priložnostih pa se nam pridružijo še ostali instrumentalisti. Pevsko skupino vodi Mateja Količ.

Veseli smo vsakega novega pevca, ki je pripravljen z nami slaviti Gospoda!

Zgoščenko je mogoče kupiti v župnišču!
Podstrani (1): Društvo 1824