KARITAS


23. koncert "klic dobrote Brežice" v nedeljo 29.11.2015, obiskovalci so napolnili dvorano doma kulture in zbral smo 1.447,10 € prostovoljnih prispevkov za družine v stiski.

Koncert Karitas 2015


FOTOGALERIJA s koncerta:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.765966933549168.1073742053.379548392191026&type=3

pa še nekaj kratkih podatkov o delovanju Župnijske Karitas Brežice v letu 2015:


 1. Rednih sodelavcev prostovoljcev je 16, občasnih 5, skupaj 21.

 2. Prostovoljne ure dela vseh sodelavcev je 3268, od tega 330 organizacijskega dela, vsebinskega dela neposredno s prosilci 1320 ur in dela z migrant 1818 ur. Vseh prostovoljcev z migranti  je bilo 54.

 3. Izobraževanja smo imeli osem, udeležilo se je 67 slušateljev

 4. Prosilcev v letu 2015 je bilo 519, od tega 105 družin, 40 posameznikov, 3 brezdomci, 2 roma.

 5. Razdelili obleko 267 krat , oz. 2670kg

 6. Razdelili hrano 162 krat ( EU hrana – 580kg moke, 1224 litrov mleka, 340kg špagetov, 340kg makaronov,39 kg riža, 225litrov olja, skupaj 3205

 7. Razdelili 12 krat otroško opremo ( otroški vozički, posteljice, itd ) 23 družinam, 40 krat otroške šolske potrebščine in 42 kosov bele tehnike in pohištva

 8. Vodili delavnice velikonočnih butaric in adventnih venčkov, obisk stanovalcev Doma onemoglih občanov v Brežicah za materinski dan in miklavževanje

 9. Obiski na domu 12 krat, redna srečanja ( sestanki ) 12 krat, izredni krizni migrantski sestanki 2 krat

 10. Pogovorov 31 krat

 11. Plačali položnice 40 krat

 12. Kilometrina ( migranti) 540 km, ostalo 400km

FINANČNO POROČILO

Skupaj vsi prihodki ( brez prenosa )  9.705 €

Skupaj vsi izdatki                                   9.143 €
 Župnijska Karitas Brežice prosi darovalce oblek in drugih dobrin, da jih ne prinašate v župnišče, ne odlagate pred vrati ali celo na ulici. Naši prostori se nahajajo v Slomškovem domu, Kržičnikova ulica 2, vhod z dvorišča. 

Dežurne ure so vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 15. do 16. ure. Nujni primeri na 041 754 877.


Župnijska Karitas brežice sporoča, da sprejema prijave za zvezke za šolsko leto 2015/16 za šolarje socialno šibkih in številčnejših družin (3 ali več otrok). Hvaležni pa sprejemajo tudi zvezke v dar.


22. KLIC DOBROTE - 2014

Sodelavke Župnijske Karitas se zahvaljujemo vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem na letošnjem 22. koncertu »Klic dobrote Brežice«. Namesto vstopnic se je zbralo 1.355,41 EUR, s katerimi bomo lahko skozi leto omilili marsikatero stisko. Še posebej se zahvaljujemo sponzorjem: Občini Brežice, Radiu Veseljak, Reklame Žarrn, Cvetličarni Žičkar, Davorju Lipeju in za pogostitev nastopajočih Aktivu kmečkih žena – Brežice okolica. Zahvaljujemo se tudi vsem darovalcem oblek, ampak vljudno prosimo, da jih ne odlagate kar pred vrati, ali celo na pločniku, saj imamo uradne ure vsak torek od 9. do 12. in vsako sredo od 15. do 16. ure v Slomškovem domu.

21. KLIC DOBROTE- Dobrodelni koncert Karitas 2013

 

Brežiška Karitas se zahvaljuje vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem, vsem donatorjem, vsem sodelavcem - prostovoljcem župnijske Karitas, ki so vsak na svoj način na 21. koncertu "KLIC DOBROTE BREŽICE" prispevali "svoj biser". 

Namesto vstopnic se je zbralo 1.540 evrov, od prodaje adventnih venčkov 190 evrov in osebnih darov 110 evrov. Z zbranim zneskom bomo olajšali marsikatero stisko, ki jih je z dneva v dan več. Naši uporabniki, prosilci so iz naše Brežiške župnije, nekaj pa jih je tudi od drugod, kjer nimajo svoje delujoče župnijske Karitas. S hrano oskrbujemo 102 družini, skupaj 471 posameznih oseb, od tega 222 otrok, 22 starejših oseb, 31 invalidov in 27 posameznikov, ki živijo sami. Razdelili smo 639 kg moke, 1848 L mleka, 1040 kg testenin, 590 kg riža, 150 kg sladkorja, 200 L olja in 448 kg zdroba. Naj omenim še zbiranje šolskih potrebščin za šolarje. Letos smo oskrbeli 32 otrok iz 17-tih družin. 

Dežuramo skozi vse leto, ob torkih od 9.00 do12.00 in ob sredah od 15.00 do 16.00 v Slomškovem domu. Enkrat mesečno imamo srečanja, na katerih obravnavamo prispele prošnje, se izobražujemo, trenutno prebiramo "PIP" , hodimo na duhovne vaje in na izobraževanja Škofijske Karitas Celje, katera vedno bdi nad našo župnijsko Karitas. Vodimo tudi delavnice velikonočnih butaric in adventnih venčkov, tudi za prodajo. Izkupiček je za Karitas. Obiskujemo tudi oskrbovance Doma starejših občanov v Brežicah za Materinski dan. Pripravimo jim tudi Miklavževanje, katerega se še posebno veselijo.

Župnijska Karitas šteje 16 rednih sodelavcev - prostovoljcev. Število se na žalost že 15 let ni spremenilo. Potrebovali bi še koga, prisrčno vabljeni.

 

 

Koncert Karitas Brežice

Del dohodnine lahko namenite za pomoč ljudem v stiski (verski humanitarni organizaciji Karitas) tako, da izpolnite obrazec, ki je na razpolago v veži cerkve ali na Župnijski Karitas v Slomškovem domu, kjer vam lahko tudi pomagamo obrazec izpolniti. Nadaljnje informacije dobite na tel. št. 041/754-877 (Zinka Žnideršič). Izpolnjene obrazce lahko vržete v škatlico v cerkvi.

 

Karitas – prošnja za pomoč ob katastrofi tajfuna Haiyan na Filipinih. Če se odločite darovati, lahko vaš dar nakažete: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 02140-0015556761, namen: Filipini, sklic: 00621, koda namena: CHAR in BIC banke: LJBASI2X.

 
Občinsko priznanje Zinki Žnideršič za dolgoletno delo na karitativnem področju. 
Jubilejni dobrodelni koncert "KLIC DOBROTE" 2012

Dobrodelni koncert Karitas v Brežicah 2012

POROČILO ŽUPNIJSKE KARITAS BREŽICE

ZA LETO 2011

Na cvetno soboto smo imeli delavnico velikonočnih butaric (prišlo je 20 otrok), za Materinski dan smo obiskali oskrbovance Doma ostarelih v Brežicah, obiskali smo tudi mlade mamice v brežiški porodnišnici – vsem skupaj smo podarili spomladanski cvet. Prejeli smo 203 prošnje, ki smo jih enkrat mesečno na naših srečanjih obravnavali. Oskrbeli smo 203 družine, skupaj 700 posameznikov. In sicer 232 oseb smo oskrbeli z obleko, 403 osebe s hrano, iz 11 družin smo 24-tim otrokom priskrbeli zvezke, plačali 68-krat položnice. V posredovalnici s pohištvom smo pomagali 9-im družinam. Razdelili smo 2464 l mleka, 1967 kg testenin, 1200 kg moke, 1620 kg riža, 90 kg zdroba, 160 kg sladkorja, 43 kg pralnega praška. Dežurali smo vsak torek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 15.  do 16. ure, skupaj 707 prostovoljnih ur. Naredili 12 obiskov na domu, opravili 27 prevozov hrane, ljudem brez prevoza. Udeležili smo se izobraževanj in predavanj na Škofijski kakor tudi na Slovenski Karitas ter Plenuma pri sv. Jožefu v Celju.

Opravili smo 52 svetovalnih pogovorov. V tednu Karitas smo se udeležili vsakoletnega romanja vseh slovenskih prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo. Na prvo adventno soboto smo imeli delavnico adventnih venčkov (udeležilo se je 18 otrok in trije starši). Na prvo adventno nedeljo smo organizirali že 19. dobrodelni koncert »Klic dobrote Brežice«, ob katerem smo namesto vstopnic zbrali 1.700 EUR. Na Miklavžev večer pa smo skupaj z Miklavžem, njegovim spremstvom obiskali vseh 120 oskrbovancev Doma ostarelih in jih obdarovali. Z veseljem povemo, kako so bili Miklavža veseli in marsikatero oko se je orosilo tudi nam, ki smo Miklavža spremljali.

In še finančno poročilo. Zbrali smo skupaj 8.794 EUR in izdali 7.274 EUR. Hvala še enkrat vsem darovalcem in tudi vsem sponzorjem: Občina Brežice, Radio Veseljak, Posavski obzornik, Reklame Žarn, Cvetličarna Žičkar, Mladinski center Brežice, Davor Lipej in Društvo kmetic Brežice – okolica.Župnijska Karitas Brežice

... deluje od maja 1991. Torej letos praznujemo 20 let. Smo skupina 16 prostovoljcev. Dežuramo vsako sredo od 15h - 16h, takrat sprejemamo in izdajamo dobrine (obleko, obutev, posodo itd). Informacijska svetovalna pisarna pa je odprta vsak torek med 9. in 12. uro, ko sprejemamo prošnje, svetujemo, smo na voljo za pogovor. Ukvarjamo se tudi s posredovanjem ostalih dobrin, to je pohištva in bele tehnike (spalnice, posamezni kosi pohištva, hladilniki, skrinje, štedilniki).

Naše utečene letne akcije so tudi delavnice z otroki, ob veliki noči izdelujemo velikonočne butarice in v adventu adventne venčke, ter tako poizkušamo prenašati ljudsko izročilo.

Ob materinskem dnevu obiščemo v porodnišnici mlade mamice in 120 varovancev brežiškega doma upokojencev s spomladansko rožico in čestitko. Obiščemo jih tudi za miklavževo, miklavž in njegovo spremstvo jih seveda obdari. Veselja pa toliko, tudi marsikatero oko se zasolzi ob spominih na miklavžev večer v mladosti.

Prostovoljci se srečujemo 1-2-krat mesečno (po potrebi) na sestankih, na katerih sproti rešujemo prošnje in vse ostale spremljajoče zadeve. Ob tem bi omenili, da smo v letu 2010 obravnavali stiske 206 družin oz. 764 oseb.

Denarna sredstva zbiramo vse leto v puščici Karitas v cerkvi, ob prodaji velikonočnih butaric in adventnih venčkov, osebne darove, ki jih darovalci prinesejo h gospodu župniku ali v pisarno Karitas, lahko pa jih nakažejo na žiro račun Ljubljanske banke: 0237 3009 2546 466.

Na prvo adventno nedeljo imamo vsako leto tradicionalni dobrodelni koncert »Klic dobrote Brežice«, na katerem se namesto vstopnic zbirajo prostovoljni prispevki. Denarnih sredstev še kako potrebujemo, saj se število ljudi, ki prosi za pomoč pri plačilu položnic, iz dneva v dan povečuje.

Vseh teh 20 let smo delali v nemogočih, neogrevanih, vlažnih prostorih. Sedaj pa upamo, da nam bo uspelo (tudi finančno) se preseliti v prostore Slomškovega centra (stara šola, kakor jo imenujemo).

Dela je čedalje več, tudi z delitvijo hrane, naših prostovoljcev je premalo. Zato vabimo vse, ki se čutite karitativni, priključite se naši skupini in naredite kaj dobrega za bližnjega, saj nam je ON položil na srce:

»Kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili!«


Comments