OZNANILA


 

23. september 2018


SLOMŠKOVA NEDELJA

 

Osrednja slovesnost Slomškove nedelje bo v Vuzenici, kjer je bil bl. A. M. Slomšek nadžupnik v času od leta 1838-44. Pozneje je bil dve leti kanonik takratne Lavantinske škofije, v letu 1846 pa je postal škof. V naši župniji obhajamo Slomškovo nedeljo, danes, 23. 9. 2018, v župnijskem merilu, za kar imamo dva razloga: Slomškov dom in Društvo 1824, ki nas spominja na leto Slomškove nove maše, ki jo je imel v Olimju 8. septembra 1824. Na Slomškovo nedeljo smo se že med tednom pripravljali z osemdnevnico iz knjižice »Molitev je nebeška pošta«. Omenjena knjižica je na voljo v veži cerkve (cena 2 EUR) in jo priporočamo, da iz nje molite tudi doma. Prosimo vsemogočnega Boga, da bi naš bl. Anton Martin Slomšek bil v doglednem času pred vesoljno Cerkvijo kanoniziran, se pravi uradno proglašen za svetnika.

 

»Našega življenja čas je prazna, nepopisana knjiga, ki nam jo je Bog dal, da bi jo z dobrimi deli popisali. Za vsak dan ena stran … Ni v naši moči prešteti pole v knjigi življenja! To pa je v naši moči, da vsako stran knjige našega življenja popišemo z dobrimi deli.« (bl. A. M. Slomšek)

 

»Nobena molitev se ne izgubi. Vse molitve prinašajo sad, čeprav ne vedno prav tisto, za kar prosimo. To ostane poznano skrivnosti boga, ki se more poslužiti moje molitve za nekoga, ki jo potrebuje. V večnosti bomo presenečeni, ko bomo videli, koliko ljudi je molilo za nas.« (bl. A. M. Slomšek)
I. berilo: Mdr 2,12,17-20; Psalm: 54; II. berilo: Jak 3,16-4,3; Evangelij: Mr 9,30-37

 

    25. NEDELJA MED LETOM

“Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal,” je Jezus že drugič napovedal svojo smrt in vstajenje. Učenci niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati. Ne razumejo besede, ki pomeni središče naše vere, saj hkrati izraža ves naš greh in vso Božjo ljubezen do nas. To je skrivnost Boga, ki postane Sin človekov, da bi se izročil v človeške roke. Učenci ne razumejo Jezusovih besed, ker ne razumejo Božje ljubezni. Vendar se ga bojijo vprašati. Ko je Jezus prvič napovedal svojo smrt in vstajenje, je satan navdihnil Petra, da je Jezusu odprto nasprotoval. Zdaj je satan bolj prebrisan. Učence zapre v mutavost. Nemi in gluhi duh, ki je malo prej mučil dečka in ga je Jezus izgnal, ima neslišno v oblasti tudi učence. Upori in nasprotovanja, ki si ne upajo priti na dan, so najgloblja.

 

Ko je Jezus z učenci nato prišel v Kafarnaum, jih je v hiši vprašal: “O čem ste se menili med potjo?” Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali, kateri izmed njih je največji. Jezus želi razkrinkati nemega in gluhega duha, ki zapira učence pred njegovo besedo in jim v srce daje neko drugo besedo. Medtem ko je Jezusova beseda ljubezen in ponižnost, je druga sebičnost in gospodovalnost. Človek želi biti največji zato, ker se čuti nepomembnega in brez vrednosti. Ne čuti se ljubljenega, zato ne more sprejeti sebe in še manj drugih. Stalno želi biti drugačen, malo večji od sebe in drugih. Učenci so razpravljali med seboj, kdo je največji. Kadar ljudje razpravljajo in se prepirajo, tudi v Cerkvi, ni to nikoli iz ljubezni do resnice. Za resnico je potrebno iskanje, poslušanje, dialog. Prepir služi le gospodovanju. Želja po njem žene vsakega v boj z drugimi. Tako razprši skupnost na veliko posameznikov, ki so zaprti vase, vsakdo v prepričanju, da je sonce, okrog katerega se vse vrti. Jezus je poklical k sebi dvanajstere in jim rekel: “Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.” Jezus se zaveda, da se vsak človek želi uresničiti. Toda za to daje prave kriterije. Poželenju po gospodovanju z imetjem, močjo in videzom zoperstavi željo po služenju in sprejemanju majhnih. V tem je Božja veličina. Ker je Bog ljubezen, ne potrjuje sebe na račun drugih, ampak potrjuje druge na svoj račun; ne poslužuje se človeka, ampak mu služi. Biti ubog, ponižen in majhen je lastnost Boga, ki je postal zadnji in vsem služabnik.

 

Jezus je vzel otroka, ga postavil mednje, ga objel in se z njim poistovetil. Otrok je še ne uresničen človek, zadnji med vsemi. Sebi nezadosten potrebuje druge. Sprejema vse, kar je in ima. Tako živi od zastonjskega daru in sprejetosti. Čuti se ljubljenega, sicer niti ne more živeti. Takšen je vsak človek. Potreba po ljubezni in sprejetosti pomeni njegovo resnično dostojanstvo, ki mu onemogoča, da bi jo potešil drugje, kot pri Bogu. “Kot otrok v naročju svoje matere, kakor otrok je v meni moja duša,” pravi psalmist. To, kar je za otroka mleko, je za odraslega izročitev ljubezni, ki ga objema kot materino naročje. Brez zaupanja nikoli ne postanemo odrasli in svobodni.

 

Hvala, dobri Bog, da me vabiš v ponižnost namesto gospodovalnosti, da se učim,

da tako kot otrok ne rabim tekmovalnosti, saj sem že ljubljen in imam vrednost.

Blagoslovi me, prosim, da spoštljivo, kot otrok, sprejmem tvoj dar,

da si me že odrešil in me ljubiš.
Celjski škofijski upravitelj je Rok Metličar

20. 9. 2018 | SŠK

Zbor svetovalcev Škofije Celje je skladno s kann. 419-430 Zakonika cerkvenga prava (ZCP) za škofijskega upravitelja izvolil gospoda Roka Metličarja, nadžupnika v Laškem, dekana Dekanije Laško in predsednika Škofijske Karitas Celje.

Zbor svetovalcev celjske škofije je po seznanitvi, da je papež Frančišek sprejel odpoved službi škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška in da je s tem škofovski sedež v Celju izpraznjen, izvolil škofijskega upravitelja, ki bo do imenovanja novega celjskega škofa vodil škofijo.

Kakšne so dolžnosti škofijskega upravitelja?

Škofijski upravitelj ima po ZCP dolžnosti in oblast krajevnega škofa, razen v primerih, ki so po naravi škofovske službe in po pravu pridržani škofu (npr. posvečevanje v diakone in mašnike …), prav tako se, dokler je sedež izpraznjen, ne sme v škofiji uvesti nič novega. Tistim, ki začasno upravljajo škofijo, je prepovedano storiti vse, kar bi moglo škofiji ali škofovskim pravicam škodovati. Škofijski upravitelj tako skrbi za tekoče zadeve delovanja škofije, pomembne odločitve in spremembe pa morajo počakati na novega krajevnega škofa. 

Več o Roku Metličarju

Rok Metličar se je rodil v Celju 17. avgusta 1961, doma pa je iz župnije Šmarje pri Jelšah. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1988 v Mariboru. Kaplansko službo je opravljal v Brežicah (do 1989) in Slovenskih Konjicah (od 1989 do 1997), nato je postal župnik župnije Sladka Gora z znano baročno romarsko cerkvijo, kjer je ostal do leta 2009, ko je prevzel vodenje nadžupnije Laško in za nekaj let tudi soupravo sosednjih župnij Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavža nad Laškim. 

Od leta 1999 je duhovni voditelj župnijskih gospodinj na področju mariborske metropolije, od leta 2007, ko je bila ustanovljena Škofijska Karitas Celje, pa je njen predsednik in s svojo prizadevnostjo, čutom za sočloveka in ustvarjanjem mreže prostovoljcev, njihovim stalnim izoblikovanjem – duhovnim in človeškim – uspešno skrbi, da Škofijska Karitas Celje odgovarja na duhovne in materialne potrebe in stiske ljudi z območja celjske škofije. Od leta 2011 je dekan Dekanije Laško, od leta 2006 pa tudi član Zbora svetovalcev in Duhovniškega sveta Škofije Celje.

 


OBVESTILA


Vabimo vas na koncert godalnega kvarteta Camerata medica, ki bo v nedeljo, 23. 9. 2018, po večerni sveti maši ob 20. uri v cerkvi svetega Roka Brežice. Člani kvarteta prihajajo iz vrst zdravniškega orkestra Camerata medica iz Ljubljane, sestavljajo pa ga brežičanka Kaja Galič Lenkič, violina, Mateja Dudek, violina, Boris Krajnik, viola, in Jelka Grafenauer, violončelo. Kvartet nastopa po celi Sloveniji, tokrat pa prvič prihaja v Brežice. Na programu, ki ga bodo zaigrali, so raznolike znane skladbe iz klasičnih obdobij do sodobne glasbe slovenskih in tujih skladateljev. Vstop je prost. Vljudno vabljeni!

 

Obveščamo vas, da bomo v oktobru 2018 v okviru Društva 1824 imeli 2 dogodka, in sicer: 2. oktobra 2018 ob 19. uri (Dobrodelnost, izziv sodobne družbe, okrogla miza z dr. Antonom Stresom) in 28. oktobra 2018 ob 19. uri (“Stara šola” in iz arhiva Davorja Lipeja 4, fotografska razstava), oboje v Slomškovem domu.

 

  Napovednik priprave na sveto birmo

Prihodnje leto 2019, bo v naši župniji spet birma, na katero se bomo intenzivno pripravljali skupaj z veroučenci 8. in 9. razreda. Škofija je določila, da bo v naši župniji birma v nedeljo, 12. maja 2019, ob 10. uri.

Birmance, starše in botre vabimo na obhajanje prvega petka v mesecu oktobru, in sicer, 5. 10. 2018, ob 18. uri (sveta maša in molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije).


VPIS K VEROUKU 2018/19 S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2018/19 začeli obiskovati prvi razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji obiskovali prvič tudi iz višjih razredov.
Starši, prijavnico dobite v župnišču. Letni prispevek na veroučenca je 15 EUR (stroški ogrevanja, elektrike, vode), kar poravnate pri katehetu.

Veroučne knjige so na voljo v Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič. 

Urnik verouka:

1.  razred (Urška)

nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti)

2.  razred (Alana)

nedelja ob 9.00 (verouč. učilnica na župnijskem dvorišču)

3.  razred (Patricija)

nedelja ob 9.00 (SD, verouč. učilnica)

4.  razred (Jana)

sreda ob 15.15 ali četrtek ob 16.00  (SD, verouč. učilnica)

5.  razred (Jana)

sreda ob 16.00 ali četrtek ob 15.15  (SD, verouč. učilnica)

6.  razred (Jana)

sreda ob 14.30 ali četrtek ob 14.30  (SD, verouč. učilnica)

7.  razred (Jana)

 sreda ob 13.45 ali četrtek ob 13.45 (SD, verouč. učilnica)

8.  razred (g. Gorazd)

torek ob 16.00 (SD, verouč. učilnica)

9.  razred (g. Gorazd)

torek ob 15.00 (SD, verouč. učilnica)

  

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice

Dogodki v tednu od 23. 9. do 30. 9. 2018

Torek od 9.00 do 12.00

Župnijska Karitas

Sreda od 15.00 do 16.00

Župnijska Karitas

Sreda ob 19.00

srečanje za neokatehumensko skupino

Sobota zvečer

Evharistija - neokatehumenat

Nedelja, torek, sreda, četrtek

VeroukSVETO PISMO KOT MOBILNI TELEFON

Kaj, ko bi s Svetim pismom ravnali kot z mobilnim telefonom?

  • Imeli bi ga vedno v torbi ali žepu.
  • Večkrat na dan bi ga vzeli v roke.
  • Hitro bi se vrnili domov ali tja, kjer bi ga pozabili.
  • Uporabljali bi ga, da bi osrečili prijatelje s sporočilom.
  • Z njim bi ravnali, kakor da ne moremo živeti brez njega.
  • Vsakemu svojih otrok bi ga podarili.

 

          


 

Božja služba

Od nedelje, 9. septembra, naprej so vse svete maše v farni cerkvi,

razen nedeljske večerne, ki bo v septembru ob 19. uri v cerkvi svetega Roka.


 

MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Brežice.

Molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!


NEDELJA

25. med letom;

Slomškova nedelja;


ekumenski dan


Pij iz Pietrelcine,

redovnik spovednik23. 9.

2018

Ob 8. uri

 

 

Ob 10. uri

 

Ob 19. uri

za farane /

za † Ferenčak Jožeta in Franca (obl.) ter

sorodnike

 za † Franca Pečar in brata Jožeta (obl.)

 

sv. Rok za † družino Gregorič in Žarn

PONEDELJEK

Anton Martin Slomšek,

škof

24. 9.

2018

Ob 8. uri

 

Ob 19. uri

za † 2 Mariji, 2 Alojza Žibert in Ano Zajc

 

za † Ogorelc Stanislava (30. dan)

TOREK

Sergij Radoneški,

menih

  25. 9.

2018

Ob 8. uri

 

Ob 19. uri

Ob 19.uri

na čast Roži skrivnostni po njenih namenih in

duše v vicah

za † Juraja Karlo-ta (30. dan)

v bolniški kapeli po namenu

SREDA

Kozma in Damijan,

mučenca

26. 9.

2018

 

Ob 19. uri

Jutranje svete maše ne bo.

za † starše Marka in Antonijo (obl.) Tusun,

stare starše Tusun-Žerjav in vse † strice in teto

ČETRTEK

Vincencij Pavelski,

duhovnik,

ustanovitelj lazaristov

27. 9.

2018

Ob 8. uri

9.00-10.00

 

Ob 19. uri

za † Pavlovič Martina (nam. cv.)

v bolniški kapeli molitev za življenje

 

za † Kramar Dionizija (nam. cv.)

PETEK


Venčeslav (Vaclav),

mučenec

28. 9.

2018

Ob 8. uri

Ob 16. uri

Ob 19. uri

v čast sv. Venčeslavu za moč vere

v Domu upokojencev po namenu

za † Marijo (obl.) in Franca Kastelic, Anko in Antona Glogovšek, Tončko in Ljuba Šteger, Janka in Nežo Cvelbar ter Marijo Požar

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

SOBOTA

Mihael, Gabrijel, Rafael,

nadangeli

29. 9.

2018

Ob 8. uri

Ob 19. uri

za dobrotnike Slomškovega doma

za † starše Krstnik in Jamnik, sorodnike ter v dober namen


NEDELJA

26. med letom;


b. sl. Andrej Majcen,

misijonar

30. 9.

2018

Ob 8. uri

 

Ob 10. uri

 

Ob 19. uri

za farane /

za † Cirilo in Alojza Mustar (obl.)

za † Džura Papac (obl.) /

za † Branko Rueh (obl.)

sv. Rok za † Nino Kolešnik (obl.), družine

Kolešnik, Budin in Gregorič

Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik;

Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice

Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.siRazpored branja pri bogoslužju v župniji Brežice

Nedelja med letom

 

 

ob 8. uri

ob 10. uri

1. julij

13. ned. med letom

Marjetka Peterkovič

Tomaž  Šubic

Katja Ogorevc

Valentina Lapuh

8. julij

14. ned. med letom

 

Kaja Galič

Ivana Vogrinc

Marija Žnideršič

Irena Komljanec

15. julij

15. ned. med letom

Majda  Adamič

Angela Ivančič

Marija Bogolin

Patricija Kelhar

22. julij

16. ned. med letom

Zinka Žnideršič

Kaja  Galič

Janja  Rostohar

Urška Racman

29. julij

17. ned. med letom

Mija Baškovč

Tomaž  Šubic

Katja Ogorevc

Davor Lipej

5. avgust

18. ned. med letom

Majda Adamič

Marjetka  Peterkovič

Valentina Lapuh

Irena Komljanec

12. avgust

LOVRENČEVA NEDELJA

 

Ivana  Vogrinc

Bruno Budič

Marija Žnideršič

Matej

19. avgust

ROKOVA NEDELJA

Angela Ivančič

Zinka Žnideršič

Marija  Bogolin

Davor  Lipej

26. avgust

21. ned. med letom

Mija Baškovč

Tomaž Šubic

Patricija Kelhar

Štefko Kolić

2. september

22. ned. med letom

Majda Adamič

Kaja Galič

Janja Rostohar

Urška Racman

9. september

23. ned. med letom

Štefko Kolić

Mateja kolić

Katja Ogorevc  Matic Omerzu

16. september

24. ned. med letom

Marjetka Peterkovič

Angela Ivančič

Marija Žnideršič

Ana Žnideršič

23. september

 Slomškova nedelja 

Zinka Žnideršič

Bruno Budič

Marija Bogolin

Matej

30. september

26. ned. med letom

 

Majda Adamič

Kaja Galič

Janja Rostohar

Patricija Kelhar

Kaj se dogaja v Slomškovem domu?

Kržičnikova ul. 2, Brežice

V Slomškovem domu deluje Župnijska Karitas.

Dežurne ure: Pisarna: vsak torek od 9.00-12.00, sprejem in oddaja obleke: vsaka sreda od 15.00-16.00. Telefon: 07 49 61 275 ali 07 49 61 091. Nujni primeri na gsm: 041 754 877. 

V Slomškovem domu je zimska kapela Sv. Križa.

V sobi levo od glavnega vhoda so razna srečanja: ob torkih in četrtkih telovadba, v sredo in soboto zvečer srečanje članov neokatehumenata, občasno pa razna predavanja.

Sobo desno od glavnega vhoda je veroučna učilnica, kjer so tudi razna druga srečanja in predavanja.

Slomškov dom živi, vsekakor pa se bomo trudili (Župnija Brežice in Društvo 1824), da bo v tej starodavni stavbi, sedaj obnovljenem objektu, ki je last vseh nas, vedno več novih vsebin in dogodkov. Vabimo tudi vse mlade naše župnije, da nam pri tem pomagate s svojo mladostno zagnanostjo, iznajdljivostjo, inovacijo …


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice

Dogodki v tednu od 23. 9. do 30. 9. 2018

Nedelja, torek, sreda, četrtek

Verouk

Torek od 9.00 do 12.00

Župnijska Karitas

Sreda od 15.00 do 16.00

Župnijska Karitas

Sreda ob 19.00

srečanje za neokatehumensko skupino

Sobota zvečer

Evharistija - neokatehumenat

 
                                   Razpored maševanja v bolniški kapeli           

Marije Lurške v Splošni bolnišnici BrežiceV BOLNIŠKI KAPELI JE SVETA MAŠA VSAK TOREK OB 19. URI.


Datum

Duhovnik

Župnija

Telefon

3. 7. 2018

Janez Zdešar

Velika Dolina

040/221-077

10. 7. 2018

Gregor Majcen

Brestanica

07/49-79-160

17. 7. 2018

Milan Kšela

Brežice

031/582-301

24. 7. 2018

Matej Užmah

Dobova

041/820-324

31. 7. 2018

Roman Travar

Dobova

040/157-201

7. 8. 2018

Ludvik Žagar

Leskovec

041/912-858

14. 8. 2018

Jože Pacek

Čatež ob Savi

040/204-932

21. 8. 2018

Franc Levičar

Raka

041/268-082

28. 8. 2018

Vlado Leskovar

Bizeljsko

041/771-935

4. 9. 2018

Jože Miklavčič

Kostanjevica na Krki

040/351-890

11. 9. 2018

France Novak

Sv. Križ – Podbočje

031/239-104

18. 9. 2018

Janez Žakelj

Cerklje ob Krki

041/321-019

25. 9. 2018

Robert Smodiš

Videm ob Savi - Resa

031/232-025

2. 10. 2018

Alfonz Grojzdek

Krško

040/719 -337Razpored maševanja v kapeli Srca Jezusovega v

Domu upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8, Brežice


V KAPELI  SRCA JEZUSOVEGA JE SVETA MAŠA VSAK PETEK OB 16. URI.


Datum

Duhovnik

Župnija

Telefon

28. 9. 2018

Gregor Majcen

Pišece

031/696-804

5. 10. 2018

Janez Zdešar

Velika Dolina

040/221-077

12. 10. 2018

Matej Užmah

Dobova

041/820-324

19. 10. 2018

Milan Kšela   

Brežice

07/49-61-275

26. 10. 2018

Jože Špes

Brestanica

07/49-79-160

2. 11. 2018

Jože Pacek

Čatež ob Savi

07/49-64-703

9. 11. 2018

Robert Smodiš

Videm / Resa

031/232-025

16. 11. 2018

Franc Levičar

Raka

07/49-75-303

23. 11. 2018

Vlado Leskovar

Bizeljsko

041/771-935

30. 11. 2018

France Novak

Sv. Križ – Podbočje

07/49-78-227

7. 12. 2018

Jože Miklavčič 

Kostanjevica na Krki

07/49-87-026

14. 12. 2018

Janez Žakelj

Cerklje ob Krki

07/49-69-175

21. 12. 2018

Roman Travar

Artiče, Sromlje

040/157-201Slomškov dom v Brežicah


                                              

       Kako potekajo dela na obnovi Slomškovega centra v Brežicah:

O Slomškovem centru v Brežicah
  


                    


Ċ
Župnišče Brežice,
27. jan. 2015 05:12
Ċ
Župnišče Brežice,
21. avg. 2014 23:31
Ċ
Župnišče Brežice,
13. okt. 2016 23:56
Comments