OZNANILA
SVETA TROJICA

27. 5. 2018

 

Jezus je naročil krščevati

v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

Mt 28,16-20

 

Najprej se Jezus prikaže ženskama (Mt 28, 9), in te povedo moškim, da morajo v Galilejo, da ga še enkrat vidijo. Bilo je v Galileji, kjer je Jezus začel oznanjati (Mt 4, 12-18). Tam, v Galileji, se vse začenja znova: nov klic in novo poslanstvo!

Ko so učenci videli Jezusa, so se do tal priklonili. To je odgovor tistih, ki verjamejo in počastijo Božjo navzočnost, čeprav preseneča in presega človeško sposobnost razumevanja. Vsekakor pa še precej dvomijo. Vsi štirje evangeliji poudarjajo dvom in nevero učencev v Jezusovo vstajenje (Mt 28, 17; Mr 16, 11; Lk 24, 11; 24, 37-38; Jn 20, 25). Vse to kaže, da apostoli niso bili naivni in so le postopoma sprejeli vero v vstajenje.

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.« Ta Jezusa slovesna izjava je zelo podobna drugim njegovim izjavam: »Vse mi je izročil moj Oče« (Mt 11, 27). Polnost božanstva je v Jezusu (Kol 1, 19). Ta Jezusova avtoriteta, rojenega iz enosti z Očetom, je osnova vere v Sveto Trojico.

Jezus daje trojno poslanstvo: (1) da bi bili učenci vseh narodov, (2) da krščuje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in (3) da učijo izpolnjevati vse, kar jim je zapovedal.

1) Postati učenec: učenec živi z učiteljem in se tako uči življenja z njim. Učenec je v skupnosti z učiteljem, mu sledi, želi posnemati njegov način življenja in sobivati v poslušnosti. Učenec ni nekdo, ki hoče uveljaviti vrednost lastnega načina razmišljanja, temveč je vedno odprt za učenje. Učenec je vedno aktiven v učenju. Kot Gospodov služabnik, učenec napreza svoja ušesa, in poslušati, kaj mu bo povedal Bog (Iz 50, 4).

2) Krstiti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. V Jezusu smo vsi bratje in sestre, saj imamo istega Očeta. V tistih dneh je krst v imenu nekoga pomenil, da krščeni javno prevzame obveznost širjenja razglašenega sporočila. Krstiti se v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha pomeni javno prevzeti obveznosti in živeti dobro novico, ki jo je prinesel Jezus, razkrivanje preroštva bratstva in premagovanje delitve in ločevanja med ljudmi, in tako potrjevati, da smo vsi Božji otroci.

3) Učiti izpolnjevati vse zapovedi, ki jih je Jezus dal. Ne učijo novega nauka niti lastnega nauka, razodevajo pa obličje Boga, jim ga je pokazal Jezus. Od tega razodetja prihaja ves nauk, ki so nam ga prenesli apostoli.

Bog je vedno z nami. To je velika obljuba, sinteza vsega, kar je bilo razodeto od začetka. To je povzetek imena Boga, povzetek celotne stare zaveze, vseh obljub, vseh želja človeškega srca. To je končni povzetek dobre novice o Bogu, ki nam je prinesena po Matejevem evangeliju.


Molitev za kanonizacijo bl. Alojzija Grozdeta

Nebeški Oče,
v blaženem Alojziju Grozdetu si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa

in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere je v moči evharistije živel

in deloval vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti.
Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo.
Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta
mi podeli milost, za katero Te prosim:
… (izrečem prošnjo).

Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

 


PRVOOBHAJANCI 2018

 

 1. Blaž Blažič
 2. Vita ​Bogovič
 3. Kim Bulog
 4. Matija Dodig
 5. Lara Iveta
 6. Lara Kene
 7. Miha Knez
 8. Lana Komljanec
 9. Luka Kovačič
 10. Eva Krošelj
 11. Jakob Kržan
 12. Neja Majcen
 13. Klara Milkovič
 14. Nika Moškon
 15. Špela Nodilo
 16. Tian Pregelj
 17. Luka Pšeničnik
 18. Sara Stanič
 19. Žan Stušek
 20. Ema Tršelič
 21. Jan Vretič
 22. Julija Zevnik
 23. Nika Zorčič
 24. Simon Zorko

Vsem prvoobhajancem, njihovim staršem,

krstnim botrom in starim staršem

ob vašem prazniku čestitamo in želimo,

da bi se odslej še raje udeleževali

svete maše in prejemali sveto obhajilo.
OBVESTILA

Danes, 27. maja 2018, ob 10. uri v župniji obhajamo slovesnost prvega svetega obhajila. Klopi v cerkvi so rezervirane za prvoobhajance, njihove starše, stare starše in krstne botre.


V četrtek, 31. maja, zaključujemo šmarnično pobožnost, zato vas vabimo, da se večerne maše ob 19h, torej zaključka šmarnic, udeležite v čim večjem številu. 

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice.

 

V soboto, 2. junija 2018, bo v Slomškovem domu ob 9. uri srečanje izrednih delivcev obhajila.

 

Zaključek veroučnega leta bo v nedeljo, 3. junija 2018, s sveto mašo ob 10. uri. Veroučenci bodo prejeli veroučna spričevala, bralci pa za prebrane knjige Slomškovo bralno priznanje.


Vabimo vas na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje, ki bo v soboto, 16. junija 2018. Odhod iz Brežic izpred Gimnazije ob 6.30. Cena prevoza 10 EUR + kosilo 10 EUR. Prijavite se čimprej v župnišču.

 

Animatorji iz župnij Brežice, Kapele, Dobova in Artiče organiziramo že 27. oratorij, ki bo letos potekal od nedelje, 15., do nedelje, 22. julija 2018 v BREŽICAH. Pripravili smo nekaj novosti, saj si želimo še kvalitetnejšega oratorijskega tedna za otroke. Veliko bo igre, petja, plesa, ustvarjanja, smeha, spoznavanja novih prijateljev, animatorjev... Na oratorij se lahko prijavijo  otroci od 4. leta starosti pa vse do 14. leta. Prijavite se lahko na: https://goo.gl/forms/xrHkSs2wHrbmSmCI3  Več info:Facebook stran Oratorij Kapele, email:oratorij.kapele@gmail.com, tel.: 070 699 770 (Patricija Kelhar) ali 041 835 848 (Tadeja Kežman). Veselimo se že skupnega poletnega druženja! Ekipa Animatorjev


Molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

 

MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9.00 do 10.00 dopoldne v kapeli Lurške Marije v brežiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Brežice.


Zamaške in znamke še vedno zbiramo.

           


 

Božja služba
NEDELJA

Sveta Trojica,

 

Alojzij Grozde,

mučenec27. 5.

2018

Ob 8. uri

 

 


Ob 10. uri


Ob 19. uri

za farane /

za † Gregorevčič Tatjano (obl.), mamo Marijo,

Janka Predanič, svaka Martina in starše

Predanič

za prvoobhajance, njihove starše in krstne

botre

za † Gumzej Gvidota (obl.), družino Gumzej-

Kovačič


PONEDELJEK

German Pariški,

škof

28. 5.

2018

Ob 8. uri

 

Ob 19. uri

v čast Sv. Duhu za duhovne poklice v

pripravljalnem letniku

za † Deržič Amalijo (7. dan) /

za † Medvešek Stanka (obl.), družini Medvešek in Škrbec

TOREK

Maksim Emonski,

škof

29. 5.

2018

Ob 8. uri

Ob 19. uri

Ob 19.uri

za † Bogovič Marijo (nam. cv.)

za † Kocjan Vero (30. dan)

v bolniški kapeli po namenu

SREDA

Kancijan in drugi

oglejski mučenci

30. 5.

2018

Ob 8. uri

Ob 19. uri

za † Cerjak Vladimirja (nam. cv.)

za † starše Ivana in Polonco Gabrič in

vse † Mirtove

ČETRTEK

SV. REŠNJE

TELO

IN KRI;

sklep šmarnic


31. 5.

2018

Ob 8. uri

9.00-10.00

Ob 10. uri

Ob 19. uri

za † Franca in Marijo Žohar

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Darinko Podvinski (nam. cv.)

za † Rožman Zinko (obl.)


PETEK

Justin,

mučenec;

1. petek;

začetek vrtnic

  1. 6.

2018

Ob 8. uri


Ob 16. uri

Ob 19. uri

za † Pavlovič Martina;

sledi pobožnost 1. petka

v Domu upokojencev po namenu

za † Žmavčič Ivanko (obl.) /

za † Blanko Žabkar (7. dan) /

za † Dimič Stanislava (7. dan)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

SOBOTA

Marcelin in Peter, mučenca;

1. sobota

  2. 6.

2018

Ob 8. uri

 

Ob 19.uri

za † Almo Gruber Lepej in duše v vicah;

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim

za † Martina Cerjak / za † Bahč Bogdana (obl.), Avgusta Bahča in Štefko Lončarič


NEDELJA

9. med letom;

Karel Lwanga

in

dr. ugandski mučenci


3. 6.

2018

Ob 8. uri

Ob 10. uri


Ob 19. uri

za farane / za † Marijo, Ano in vse † Lašičeve

za † Vinka Kržan ml. (obl.) in očeta Vinka

Kržan

za † Franca Smerdel (obl.), † starše Ivanko in

Franca Žnidaršič, brata Franca, sestro Hildo Mrak in sorodnike

Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik;

Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice

Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.siNamen apostolata molitve za maj


V letošnjem maju bomo molili za poslanstvo laikov:

Da bi verni laiki izpolnili svoje posebno poslanstvo s tem, da bi svojo ustvarjalnost dali v službo izzivov sedanjega sveta.Razpored branja pri bogoslužju v župniji Brežice

Nedelja med letom

 

ob 8. uri

ob 10. uri

 1. april

VELIKA NOČ

Marjetka Peterkovič

Tomaž  Šubic

Katja Ogorevc

Valentina Lapuh

8. april

Bela nedelja

Kaja Galič

Ivana Vogrinc

Marija Žnideršič

Alana Radanovič

15. april

3. velikonočna nedelja

Majda  Adamič

Angela Ivančič

Marija Bogolin

Patricija Kelhar

22. april

4. velikonočna nedelja

Zinka Žnideršič

Kaja  Galič

Janja  Rostohar

Urška Racman

29. april

5. velikonočna nedelja

Mija Baškovč

Tomaž  Šubic

Katja Ogorevc

Davor Lipej

6. maj

6. velikonočna nedelja

Majda Adamič

Marjetka  Peterkovič

Valentina Lapuh

Alana Radanovič

13. maj

7. velikonočna nedelja

 

Ivana  Vogrinc

Bruno Budič

Marija Žnideršič

Lara Kopp

20. maj

BINKOŠTI

Angela Ivančič

Zinka Žnideršič

Marija  Bogolin

Davor  Lipej

27. maj

PRVO SV. OBHAJILO

Mija Baškovč

Tomaž Šubic

Patricija Kelhar

Štefko Kolić

3. junij

9. ned. med letom

Majda Adamič

Kaja Galič

Janja Rostohar

Urška Racman

10. junij

10. ned. med letom

Štefko Kolić

Mateja kolić

Katja Ogorevc  Matic Omerzu

17. junij

11. ned. med letom

Marjetka Peterkovič

Angela Ivančič

Marija Žnideršič

Ana Žnideršič

24. junij

 12. ned. med letom 

Zinka Žnideršič

Bruno Budič

Marija Bogolin

Matej

 

 

 

 
Kaj se dogaja v Slomškovem domu?

Kržičnikova ul. 2, Brežice

V Slomškovem domu deluje Župnijska Karitas.

Dežurne ure: Pisarna: vsak torek od 9.00-12.00, sprejem in oddaja obleke: vsaka sreda od 15.00-16.00. Telefon: 07 49 61 275 ali 07 49 61 091. Nujni primeri na gsm: 041 754 877. 

V Slomškovem domu je zimska kapela Sv. Križa.

V sobi levo od glavnega vhoda so razna srečanja: ob torkih in četrtkih telovadba, v sredo in soboto zvečer srečanje članov neokatehumenata, občasno pa razna predavanja.

Sobo desno od glavnega vhoda je veroučna učilnica, kjer so tudi razna druga srečanja in predavanja.

Slomškov dom živi, vsekakor pa se bomo trudili (Župnija Brežice in Društvo 1824), da bo v tej starodavni stavbi, sedaj obnovljenem objektu, ki je last vseh nas, vedno več novih vsebin in dogodkov. Vabimo tudi vse mlade naše župnije, da nam pri tem pomagate s svojo mladostno zagnanostjo, iznajdljivostjo, inovacijo …


SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice

Dogodki v tednu od 27. 5. do 3. 6. 2018

 

Nedelja, torek, sreda, četrtek

verouk

Torek od 9.00 do 12.00

Župnijska Karitas

Sreda od 15.00 do 16.00

Župnijska Karitas

Torek, sreda, četrtek popoldne

telovadba - srečanje

Sreda ob 19.00

srečanje za neokatehumensko skupino

Sobota ob 9.00

srečanje izrednih delivcev obhajila

Sobota zvečer

Evharistija - neokatehumenat
                                   Razpored maševanja v bolniški kapeli           

Marije Lurške v Splošni bolnišnici Brežice


V BOLNIŠKI KAPELI JE SVETA MAŠA VSAK TOREK OB 19. URI.

Datum

Duhovnik

Župnija

Telefon

13. 3. 2018

Janez Zdešar

Velika Dolina

040/221-077

20. 3. 2018

Gregor Majcen

Brestanica

07/49-79-160

27. 3. 2018

Milan Kšela

Brežice

031/582-301

3. 4. 2018

Matej Užmah

Dobova

041/820-324

10. 4. 2018

Roman Travar

Dobova

040/157-201

17. 4. 2018

Ludvik Žagar

Leskovec

041/912-858

24. 4. 2018

Jože Pacek

Čatež ob Savi

040/204-932

1. 5. 2018

Franc Levičar

Raka

041/268-082

8. 5. 2018

Vlado Leskovar

Bizeljsko

041/771-935

15. 5. 2018

Jože Miklavčič

Kostanjevica na Krki

040/351-890

22. 5. 2018

France Novak

Sv. Križ – Podbočje

031/239-104

29. 5. 2018

Janez Žakelj

Cerklje ob Krki

041/321-019

5. 6. 2018

Robert Smodiš

Videm ob Savi - Resa

031/232-025

12. 6. 2018

Franc Rataj

Artiče, Sromlje

041/ 723-691

19. 6. 2018

Alfonz Grojzdek

Krško

040/719 -337

26. 6. 2018

Janez Kozinc

Pišece

031/219-446Razpored maševanja v kapeli Srca Jezusovega v

Domu upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8, Brežice


V KAPELI  SRCA JEZUSOVEGA JE SVETA MAŠA VSAK PETEK OB 16. URI.


Datum

Duhovnik

Župnija

Telefon

16. 3. 2018

Gregor Majcen

Brestanica

031/696-804

23. 3. 2018

Janez Zdešar

Velika Dolina

040/221-077

1. 4. 2018, Velika noč

Matej Užmah

Dobova

041/820-324

6. 4. 2018

Milan Kšela   

Brežice

07/49-61-275

13. 4. 2018

Jože Špes

Brestanica

07/49-79-160

20. 4. 2018

Jože Pacek

Čatež ob Savi

07/49-64-703

27. 4. 2018

Janez Kozinc

Pišece

031/219-446

4. 5. 2018

Robert Smodiš

Videm / Resa

031/232-025

11.5. 2018

Franc Levičar

Raka

07/49-75-303

18. 5. 2018

Vlado Leskovar

Bizeljsko

041/771-935

25. 5. 2018

France Novak

Sv. Križ – Podbočje

07/49-78-227

1. 6. 2018

Jože Miklavčič 

Kostanjevica na Krki

07/49-87-026

8. 6. 2018

Janez Žakelj

Cerklje ob Krki

07/49-69-175

15. 6. 2018

Franc Rataj

Artiče

041/ 723-691

22. 6. 2018

Roman Travar

Dobova

040/157-201Slomškov dom v Brežicah


                                              

       Kako potekajo dela na obnovi Slomškovega centra v Brežicah:

O Slomškovem centru v Brežicah
  


                    


Ċ
Župnišče Brežice,
27. jan. 2015 05:12
Ċ
Župnišče Brežice,
21. avg. 2014 23:31
Ċ
Župnišče Brežice,
13. okt. 2016 23:56
Comments